Digital Repository of Ostroh Academy

Changes in Poland’s agriculture as an example of socially responsible business (Зміни в польському сільському господарстві як приклад соціально відповідального бізнесу) (Zmiany w rolnictwie jako przykład społecznie odpowiedzialnego biznesu)

Nowak, M. M. (Новак M. M.) and Dziekański, P. ( Дзеканський П.) (2018) Changes in Poland’s agriculture as an example of socially responsible business (Зміни в польському сільському господарстві як приклад соціально відповідального бізнесу) (Zmiany w rolnictwie jako przykład społecznie odpowiedzialnego biznesu). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). pp. 16-20. ISSN 2311-5149

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (347kB) | Preview

Abstract

The article presents the changes in Poland’s agricultural sector as an example of socially responsible business. The material was generated on the basis of data from the Central Statistical Office of Poland and secondary sources. It became apparent that key elements of the ’corporate social responsibility’ (CSR) concept are shared with the models for multifunctional and sustainable agriculture which is manifested in ecologic and sustainable farming. Generally, the number of the farms under research rose from 1,463 in 2005, to 19,813 in 2015. Subsequently, employment also rose in this sector i.e. the difference between 2005 and 2015 was 249,000 people. It should be noted that the assessment of socially responsible activity is difficult when considering changes in agriculture. (Ця стаття представляє зміни в сільському господарстві Польщі як приклад соціально відповідального бізнесу. Матеріал був опрацьований на основі інформації, отриманої від Центрального Відділу Статистики Польщі та з другорядних джерел. Виявилося очевидним, що ключові елементи концепції «корпоративної соціальної відповідальності» (CSR) співставні з моделями багатофункціонального і збалансованого сільського господарства, що відображається в екологічному і збалансованому фермерському господарюванні. Загалом кількість таких фермерських господарств зросла від 1463 у 2005 році до 19813 у 2015 році. Також зросла кількість зайнятих у цьому секторі, наприклад, різниця між 2005 і 2015 роками склала 249000 працівників. Слід зауважити, що оцінка соціально відповідальної діяльності є важким завданням під час розгляду змін у сільському господарстві.) (W artykule przedstawiono zmiany w rolnictwie jako przykład społecznie odpowiedzialnego biznesu. Opracowanie przygotowano w oparciu o materiały i dane źródłowe GUS oraz dostępne źródła wtórne. Stwierdzono, że kluczowe elementy koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są wspólne z modelami wielofunkcyjnego i zrównoważonego rolnictwa. Zrównoważenie rolnictwa przejawia się m. in. w rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym. Ogólnie stwierdzono, że liczba tych gospodarstw rośnie z 1463 w 2005 r. do 19813w 2015 r. Wzrasta także liczba pracujących w rolnictwie. Różnica między rokiem 2005 a rokiem 2015 wyniosła 249 tys. osób. Stwierdzić należy, że ocena działań społecznie odpowiedzialnych uwzględniając zmiany w rolnictwie jest trudna.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Jan Kochanowski University in Kielce, Piotrków Trybunalski Campus (Університет ім. Яна Кохановського у Кєльце, Філіал у Пьотркові Трибунальському), Jan Kochanowski University in Kielce (Університет ім. Яна Кохановського у Кєльце)
Uncontrolled Keywords: Corporate social responsibility, rural areas, sustainable development (Kорпоративна соціальна відповідальність, сільські місцевості, зрівноважений розвиток) (Społeczna odpowiedzialność biznesu, obszary wiejskie, zrównoważony rozwój)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Ірина Погончук
Date Deposited: 30 Oct 2018 14:46
Last Modified: 30 Oct 2018 14:46
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7233

Actions (login required)

View Item View Item