Digital Repository of Ostroh Academy

Домінанти облікової політики в управлінні експлуатаційними витратами авіакомпанії (Accounting policy dominants in management of aviation company operating costs)

Гнилицька, Лариса (Larisa Gnylytska) and Аль-газу, Али (Ali Al-gazu) (2019) Домінанти облікової політики в управлінні експлуатаційними витратами авіакомпанії (Accounting policy dominants in management of aviation company operating costs). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 169-175. ISSN 2311-5149

[img] PDF - Published Version
Download (539kB)

Abstract

На відміну від світових тенденцій, в Україні спостерігається значне зниження попиту на авіаперевезення, що пов’язано, з одного боку, з падінням платоспроможності населення, здатного отримувати цей вид послуг, а з іншого – з «війною цін», коли фінансово стійкі іноземні авіакомпанії шляхом демпінгу цін переманюють основну масу вітчизняних пасажирів. У зв’язку з цим з’являється нагальна потреба пошуку ефективних способів управління експлуатаційними витратами як основи гнучкої тарифної політики на авіаперевезення. Доведено, що одним із найбільш дієвих способів управління експлуатаційними витратами авіакомпанії є чітке дотримання норм облікової політики, що потребує окреслення її домінант відповідно до інформаційних потреб авіаперевізників на сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні. Зокрема вмотивовано, що на зміну котловому методу обліку витрат має прийти позамовний метод у поєднанні з елементами методів «стандарткост» та АВС. При цьому основним об’єктом калькулювання авіакомпанії має стати індивідуальна собівартість рейсу, яка буде враховувати льотно-технічні властивості повітряних суден та індивідуальні витрати, характерні для здійснення окремого рейсу. Для подолання проблеми знеособлення обліку експлуатаційних витрат запропоновано авіакомпаніям використовувати елементи АВС-калькулювання, що уможливить пряме простеження виробничих накладних витрат до окремих видів авіарейсів (повітряних суден). Зазначено, що поліпшення обліку експлуатаційних витрат авіатранспортних компаній України треба вбачати не лише в удосконаленні елементів облікової політики, але й у чіткому їх виконанні. Відтак, у статті запропоновано модель оцінювання якості виконання норм Наказу про облікову політику, яка ґрунтується на експертноорієнтовному підході, і її практичне застосування, сприятиме вдосконаленню обліку експлуатаційних витрат у контексті підвищення контролю за їх використанням. (Unlike the world trends, Ukraine has seen a significant decline in demand for air travel, which, on the one hand, is due to a decline in the solvency of the population that is in need of this type of service, and, on the other hand, to a “price war”, in which more financially sustainable foreign airlines are dropping prices and luring the bulk of local passengers. Hence, there is a need for finding effective ways to manage operational expenses as the base of a flexible tariff policy for air transportation. It has been proven that one of the most effective ways to manage the operational expenses of airlines is strict compliance to the accounting policy, which requires defining its dominants in accordance with the communicatory needs of air carriers at the current stage of economic relations development in Ukraine. In particular, it is justified that the order-based accounting method should replace the boiler method of cost accounting in conjunction with elements of the standard-cost and ABC methods. Meanwhile individual cost of the flight should be the main object of calculation. It takes into account flight and technical characteristics of the aircrafts and the individual costs associated with the implementation of a separate flight. To overcome the problem of operating costs impersonal accounting, airlines have been offered to use ABC calculation elements, which will make it possible to directly relate production overhead costs to certain types of flights (aircraft). It is indicated that the improvement of the operational expenses accounting of air transport companies of Ukraine is connected not only with the improvement of the accounting policy elements but also with their accurate implementation. Thus, the article offers a model for assessing the quality of compliance with the standards of the Scientific Policy Order, which is based on an expert-oriented approach, and its practical application will help improve the accounting of operating costs in the context of increasing control over their use.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
Uncontrolled Keywords: облікова політика; експлуатаційні витрати; метод обліку витрат; об’єкт калькулювання; Наказ про облікову політику (accounting policy, operational expenses, cost accounting method, object of calculation, Scientific Policy Order)
Subjects: by fields of science > Economics
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 25 Sep 2019 13:39
Last Modified: 25 Sep 2019 13:39
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/7866

Actions (login required)

View Item View Item