Digital Repository of Ostroh Academy

«Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …». Листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) (“Similar to Yaroslav Dmytrovych, I was a history major at Ivan Franko National University of Lviv…”. Yaroslav Isaievych’s letters (1936–2010) to Mykola Kovalskyi (1929–2006))

Близняк, М. (M. Blyzniak) and Ковальська-Павелко, І. (I. Kovalska-Pavelko) (2019) «Як і Ярослав Дмитрович, я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка …». Листи Ярослава Ісаєвича (1936–2010) до Миколи Ковальського (1929–2006) (“Similar to Yaroslav Dmytrovych, I was a history major at Ivan Franko National University of Lviv…”. Yaroslav Isaievych’s letters (1936–2010) to Mykola Kovalskyi (1929–2006)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.28). pp. 116-130.

[img] PDF - Updated Version
Download (515kB)

Abstract

Стаття є спробою проаналізувати на основі листування головні аспекти співпраці відомих українських істориків – Миколи Ковальського та Ярослава Ісаєвича. У приватному листуванні найбільш повно і всебічно виявляється людина. Відзначено про знайомство істориків у студентські та аспірантські роки, під час навчання на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка. Контакти учених продовжувалися упродовж усього їх життя. Листи Я. Ісаєвича до М. Ковальського збереглися у домашньому фамільному архіві родини Ковальських, що в Острозі. Листи М. Ковальського до свого колеги зберігаються в архіві Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, перебувають на стадії опису та фондування, до дослідження не залучені, відносяться до наукової перспективи. Листи є неоціненним джерелом із історії повсякденного життя та діяльності українських істориків другої половини ХХ – початку ХХІ ст. З листів постає коло дружніх творчих контактів із зарубіжними ученими. Інформативний потенціал надрукованих листів дозволяє зрозуміти головні організаційні форми та шляхи розвитку вітчизняної історичної науки. Зміст листів дає можливість чітко зрозуміти проблеми й тогочасні перспективи відродження Острозької академії та внесок обидвох учених у цей процес. Важливою складовою листів можна назвати процес книгообміну та інформування про новини виходу у світ наукової продукції історичної тематики. Здійснено публікацію листів Я. Ісаєвича до М. Ковальського. (The article attempts to analyse the main aspects of the collaboration of famous Ukrainian historians Mykola Kovalskyi and Yaroslav Isaievych based on their correspondence with each other. Private letters provide the most comprehensive and complete information on a person. The article discusses the meeting of the historians when they were college students and PhD students, their studies at the Department of Historical Studies in Ivan Franko National University of Lviv. The scholars’ relationship continued throughout their entire lives. Yaroslav Isaievych’s letters to Mykola Kovalskyi have been saved in the Kovalskyi family’s archive in Ostroh. Mykola Kovalskyi’s letters to his colleague are being kept in the archive of Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies at the NASU; they are currently being catalogued and registered, thus are not included in the study but can be used for future research. Correspondence is an invaluable source of the history of daily lives and activities of Ukrainian historians in the second half of 20th – the beginning of 21st centuries. The letters describe the circle of friendly creative relations with foreign scholars. The informative potential of print letters allows understanding the main organisational forms and developmental directions of the national historical science. The content of the letters allows clearly outlining the problems and Ostroh academy revival prospects at the time as well as the contribution of both scholars to this process. An important element of the letters is the exchanging of books and the informing about new scientific publications on history. The letters of Yaroslav Isaievych’s to Mykola Kovalskyi have been published.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет «Острозька академія» (National University «Ostroh Academy»)
Uncontrolled Keywords: листування, Я. Ісаєвич, М. Ковальський, історична наука, творчі контакти, наукові заходи (correspondence, Yaroslav Isaievych, Mykola Kovalskyi, historical science, creative relations, scientific events)
Subjects: by fields of science > History
Divisions: The College of International Relationship > The Department of History
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 24 Jan 2020 16:07
Last Modified: 24 Jan 2020 16:07
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8099

Actions (login required)

View Item View Item