Digital Repository of Ostroh Academy

Підпілля ОУН та УПА в умовах «фронтового періоду» (1943–1944 рр.) (OUN and UIA Undergroundin the "Front Period" (1943–1944))

Антонюк, Ярослав (Yaroslav Antoniuk) and Трофимович, Володимир (Volodymyr Trofymovych) (2020) Підпілля ОУН та УПА в умовах «фронтового періоду» (1943–1944 рр.) (OUN and UIA Undergroundin the "Front Period" (1943–1944)). Український історичний журнал (3). pp. 27-39.

[img] PDF - Published Version
Download (226kB)

Abstract

Мета дослідження – проаналізувати перехід лінії німецько-радянського фронту українськими підпільниками та повстанцями в 1943–1944 рр. Показати динаміку цього процесу у взаємозв’язку з наступальними операціями Червоної армії. Методологічну основу становить поєднання наукових принципів, загальнонаукових і спеціально-історичних методів. Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що, увівши в науковий обіг неопубліковані архівні документи та матеріали, інші джерела, комплексно досліджено особливості переходу лінії фронту підпіллям ОУН, підрозділами УПА в різних районах України. Зазначену проблему в українській і зарубіжній історіографії порушено, предметно висвітлено вперше. Визначено перспективи подальших досліджень на рівні окремих територій. Висновки. Установлено, що підпілля ОУН Східної, Північно-Східної, Центральної, Південної України зуміло провести евакуацію значної частини своїх кадрів. Чимало з них поповнили відділи УПА. Найбільш підготовлених і здатних до проведення самостійних дій залишили в тилу Червоної армії. Оунівське підпілля Трансністрії при наближенні фронту розпочало перемовини з румунами. Паралельно на Волині відбувалися переговори з угорськими та литовськими підрозділами. Особливих масштабів підготовка підпіллям ОУН та УПА до переходу лінії фронту набула у Західній Україні. Було розгорнуто масштабну роботу із забезпечення матеріальної бази, посилено заходи конспірації, проведено ліквідацію ворожої аґентури, виготовлено значну кількість пропаґандистських матеріалів для поширення серед червоноармійців. У «фронтовий період» учасники мережі ОУН переважно залишалися на місцях, видаючи себе за місцевих селян і біженців, або ж переховувалися у криївках. Підрозділи УПА намагалися уникати сутичок із фронтовими частинами, відходили подалі від районів бойових дій, переховувались у важкодоступних місцевостях або розділялися на дрібні групи. Унаслідок затримки лінії фронту на території Волинської області у військовій окрузі «Тури» були найбільші втрати. Однак загалом підпіллю вдалося успішно перейти в тил Червоної армії. Загальна кількість загиблих учасників ОУН і УПА в Україні не перевищувала 12%. (The aim of the study is to analyze the German-Soviet front line crossing by the OUN and UIA underground in 1943–1944. To show the dynamics of the process in relation to the offensive operations lead by the Red Army. The methodology of the study consists of a combination of scientific principles, general scientific and special historical methods. The scientific novelty of the study is based on the complex research and demonstration of the features of the front line crossing by the OUN and UIA underground in different regions of Ukraine. The stated issue was first raised and subjectively covered in Ukrainian and foreign historiography. The prospects for further research at the level of individual territories are defined. Conclusions. It is defined that the subdivisions of the OUN of Eastern, Northeastern, Central and Southern Ukraine were able to evacuate a large part of their personnel. Many of those individuals were joined the UIA units. The most prepared ones and able to carry out independent work were left in the rear of the Red Army. The Transnistrian OUN underground established the negotiation with Romanians as the military front approached. Simultaneously the negotiations with the Hungarian and Lithuanian units took place in Volyn. The preparation of the OUN and UIA to cross the front line had gained special significance in Western Ukraine. The large-scale of preparations was done to provide the facilities, increase conspiracy measures, liquidate the enemy agency, to make a large number of agitation leaflets for the Red Army. During the war period, the OUN network remained largely in place, pretending to be local peasants, refugees, or remained unseen in the underground hiding places. The UIA units tried to avoid clashes with the front units by moving away from the combat operations, maneuvering and hiding in hard-to-reach areas, or splitting into small groups. The delay of the front line in the Volyn region in the "Tury" military district resulted in the biggest losses. Nevertheless, in general, the underground managed to successfully move to the rear of the Red Army. The total number of the killed OUN and UIA members in Ukraine did not exceed 12%.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Галузевий державний архів Служби безпеки України (Sectoral State Archive of Security Service of Ukraine), Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy)
Uncontrolled Keywords: підпілля, лінія фронту, Організація українських націоналістів (ОУН), Українська повстанська армія (УПА), Червона армія, німецькі війська, наступальна операція, фронтовий період (underground, front line, Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), Ukrainian Insurgent Army (UIA, also UPA), Red Army, German troops, offensive operation, front period)
Subjects: by fields of science > History > History of Ukraine
Divisions: The College of International Relationship > The Department of History
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 29 Sep 2021 12:29
Last Modified: 29 Sep 2021 12:30
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8545

Actions (login required)

View Item View Item