Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці. (The legitimacy of State Power: Theoretical and Legal Aspects)

Ковальчук, В.Б. (V. Koval’chuk) (2011) Легітимність державної влади в правовій теорії та державно-правовій практиці. (The legitimacy of State Power: Theoretical and Legal Aspects). Other. Логос, Київ.

[thumbnail of Koval'chuk_060312.pdf] PDF - Published Version
Download (89kB)

Abstract

Монографія присвячена правовому дослідженню проблеми легітимності державної влади як категорії, що визначає ціннісний зміст держави та права. У праці досліджується еволюція ідеї легітимності в європейській та вітчизняній правовій та політичній теорії, аналізується основні підходи до розуміння теорії легітимності державної влади в доктринах природного права та юридичного позитивізму. Особлива увага приділяється розробці власного підходу до розуміння правової сутності легітимності державної влади, правова природа якої встановлюється через критерії прав людини та демократичної участі громадян в політичному процесі. У монографії досліджується механізм легітимації влади в умовах функціонування сучасної демократичної, правової держави, наголошується на особливому значенні принципу народного суверенітету як умови легітимності державної влади, а також визначається місце органів конституційної юриздикції в системі гарантій легітимності та легальності державної влади. (The monograph studies the evolution of the idea of legitimacy in European and national legal and political theories, and it analyses the basic approaches to the theoretical understanding of power legitimacy in the doctrines of natural law and legal positivism. A special attention is paid to the development of the author’s approach to the understanding of legal essence of state power legitimacy, which legal nature is determined through human rights and democratic participation of citizens in political process. The mechanism of power legitimacy under the conditions of modern democratic and legal state functioning is researched to establish the value of constitution in that mechanism and to stress the special meaning of the principle of people sovereignty as a necessary condition for state power legitimacy; the research work establishes the position of the bodies of constitutional jurisdiction in the system to guaranty the legitimacy and state power legitimacy.)

Item Type: Monograph (Other)
Uncontrolled Keywords: Легітимність державної влади, правомірність державної влади, демократична легітимація, конституційно-правовий механізм легітимації державної влади, права людини, народний суверенітет, громадянське суспільство, громадянський протест (legitimacy of state power, legitimate nature of state power, democratic legitimacy, constitutional and legal mechanisms of state power legitimacy, human rights, people sovereignty, civil society, civil protest)
Subjects: by fields of science > Science of law
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: I. Malynovskyi Institute of Law > The Department of Theory and History of State and Law
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 07 Mar 2012 10:57
Last Modified: 07 Mar 2012 10:57
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/1234

Actions (login required)

View Item View Item