Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу (Organizational development of political parties in Ukraine: optimization of state influence mechanism)

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу (Organizational development of political parties in Ukraine: optimization of state influence mechanism). Other thesis, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (National Academy of Public Administration).

[thumbnail of Vitalii_Lebediuk.pdf] PDF - Published Version
Download (246kB)

Abstract

Дисертація присвячена висвітленню концептуальних основ дослідження організаційного розвитку політичних партій як суб’єктів владних відносин. Обґрунтовано сутність механізму державного управління у сфері діяльності політичних партій, механізму регулюванні політичних партій, механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій. Сформовано авторський варіант методології дослідження механізмів інституціалізації політичних партій в Україні.
У роботі розкриваються особливості організаційного розвитку політичних партій в Україні. Досліджено організаційні ресурси політичних партій та основні чинники державного впливу на інституціалізацію політичних партій. Дослідження є першою спробою аналізу вітчизняних механізмів державного впливу на організаційний розвиток політичних партій в Україні.
Науково обґрунтовані практичні рекомендації щодо оптимізації механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій в Україні. Визначено організаційний тип політичних партій в Україні. Підтвердилась гіпотеза, що політичні партії в Україні мають слабку, залежну від лідера партійну організацію з незначною членською базою. За широкою (і невизначеною) соціальною та електоральною базою вони тяжіють до “всеохоплюючого” типу партії, а за організаційними особливостями найбільше нагадують різновид “сучасної кадрової партії”. Частковим виключенням з правила є КПУ, яка має порівняно високу щільність членства і розвинену мережу місцевих осередків, але відносно слабка організаційно у порівнянні з масовими партіями в західних партійних системах. Гіпотеза була емпірично перевірена на прикладі парламентських партій в Україні.
(Запропоновано вдосконалити механізм державного впливу на організаційний розвиток політичних партій і перейти від фраґментарного механізму державного впливу до механізму державного регулювання розвитку політичних партій.
The thesis is concerned with elucidation of conceptual basics of investigation of political parties’ organizational development as subjects of authority relations. The entity of the state influence mechanism in the sphere of political parties’ activity, political parties’ regulation mechanism, mechanism of state influence on organizational development of political parties was grounded in the thesis. The author’s version of methodology for investigation of political parties’ institutionalization mechanism in Ukraine was formed.
The paper presents the special features of political parties’ organizational development in Ukraine. (Organizational resources of political parties and main factors of state influence on political parties’ institutionalization were investigated. This research is the first attempt in Ukraine to analyse domestic mechanisms of state influence on organizational development of political parties.
Practical recommendations concerning optimization of state influence mechanism on organizational development of political parties in Ukraine were established. The organizational type of political parties in Ukraine was determined. The hypothesis has been confirmed in the thesis that political parties in Ukraine have weak and leader dependent party organization with small membership base. Thus, according to their broad (and undefined) social and electoral base they are similar to “catch-all” type of political party and according to their organizational features they resemble a cert of “modern cadre party”. Partial exception is CPU (Communist Party of Ukraine), which has comparatively high membership solidity and developed network of local offices, but is relatively weak in organization in comparison with mass parties in western party systems. The hypothesis was empirically verified on the example of parliamentary parties of Ukraine.
It was proposed to improve the mechanism of the state influence on organizational development of political parties and to proceed from fragmentary state influence mechanism to the mechanism of state regulation of political parties.)

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: механізми державного впливу на організаційний розвиток політичних партій, політична партія, типи політичних партій, організаційні ресурси політичних партій. (mechanism of state influence on organizational development of political parties, political party, types of political parties, organizational resources of political parties.)
Subjects: by fields of science > State administration
Divisions: Scientific library of Ostroh Academy National University > Abstracts
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 18 Sep 2012 08:02
Last Modified: 06 Mar 2013 15:06
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/1462

Actions (login required)

View Item View Item