Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : дис. ... к.ю.н.(The Dispositiveness and its Realization by the Victim in Criminal Procedure of Ukraine)

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2008) Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : дис. ... к.ю.н.(The Dispositiveness and its Realization by the Victim in Criminal Procedure of Ukraine). PhD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

[thumbnail of Herasymchuk-dis-07102012.pdf] PDF
Download (1MB)

Abstract

Дисертація є комплексним дослідженням реалізації диспозитивності потерпілим у кримінальному судочинстві. Проаналізовано ґенезу диспозитивного начала у кримінальному судочинстві України, його зв’язок з типом кримінального процесу, розвиток наукових досліджень згаданого поняття та його сутності. Зроблено висновок про відповідність проявів диспозитивності ознакам принципу кримінального процесу. Розвинуто положення про вертикальну і горизонтальну класифікації елементів структури диспозитивності, розроблено класифікацію за суб’єктами.
Проаналізовано публічні та диспозитивні засади набуття особою статусу потерпілого. Отримала розвиток ідея запровадження інституту правонаступництва у кримінальний процес. Для більш ефективної реалізації та гарантування прав і законних інтересів потерпілого обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного КПК України та до проекту КПК (The dissertation deals with the complex research on realization of the dispositiveness by the victim in the criminal procedure of Ukraine. The evolution of dispositiveness in the criminal procedure of Ukraine, connection between the exertions of this phenomenon and types (forms) of criminal procedure, development of scientific researches on this concept and its essence are analyzed. The dispositiveness analysis leads to the conclusion that its exertions correspond to the features of the criminal procedure principle. It is proved, that the provision about freedom of legal powers realization stands as an element of system creation. The same element forms the basis for criminal procedural activities of the victim. The statement about vertical and horizontal classification of the dispositiveness elements is made. The classification according to the subjects is proposed. The public and dispositive grounds of the procedural status acquisition by the victim are analyzed. The idea of implementing the norms concerning the victim’s assignees in criminal procedure was developed. The proposals for the introduction of changes and making amendments to the valid Criminal Procedural Code of Ukraine for better realization of the victim’s rights are grounded in the dissertation)

Item Type: Thesis (PhD)
Uncontrolled Keywords: принцип кримінального процесу, структура диспозитивності, процесуальний статус, потерпілий, кримінальне судочинство, гарантії прав і законних інтересів особи, принцип уголовного процесса, структура диспозитивности, процессуальний статус, потерпевший, уголовное судопроизводство, гарантии прав и законных интересов личности (criminal procedure principle, the structure of the dispositiveness, the procedural status, a victim, the criminal procedure, the guarantees of the rights and legal interests of the person)
Subjects: by fields of science > Science of law
Divisions: I. Malynovskyi Institute of Law > The Department of Justice and Criminal Law
Depositing User: к.ю.н,доц. О. П. Герасимчук
Date Deposited: 08 Oct 2012 09:54
Last Modified: 06 Mar 2013 12:55
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/1489

Actions (login required)

View Item View Item