Європейська інтеграція України : сучасні наукові дослідження і розробки (European integration of Ukraine: current research and development)

Бондаренко , В. Д. (Bondarenko V.) and Вітер , Д. В. (Viter D.) and Загайнова , Л. І. (Zagaynova L.) and Руденко , О. М. (Rudenko О.) and Штурхецький , С. В. (Shturhetskyy S.) (2013) Європейська інтеграція України : сучасні наукові дослідження і розробки (European integration of Ukraine: current research and development). Серія "Громадянське суспільство", Вип.4 . Вид-во Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 978-966-2254-54-9

[thumbnail of shturchetski copy.pdf] PDF
Download (644kB)

Abstract

Видання містить моніторинг і експертну оцінку наукових досліджень та розробок, присвячених питанням розвитку системи державного управління в Україні у контексті адаптації його до європейських стандартів. На підставі аналізу наукової літератури виокремлено основні аспекти європейської інтеграції щодо розвитку громадянського суспільства, визначено пріоритети європейської інтеграції в контексті національних інтересів України. Розкрито теоретико-методологічний та науковий потенціал досліджень у сфері європейської інтеграції та глобалізації в аспекті перспектив розвитку вітчизняної системи державного управління.
Запропоноване інформаційно-довідкове видання буде корисним слухачам, що вивчають навчальні курси з європейської інтеграції, а також може використовуватися у процесі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, при оновленні й удосконаленні інформаційної бази щодо інтеграційних процесів, для забезпечення інформаційних потреб державних органів, які безпосередньо беруть участь в реалізації євроінтеграційного курсу держави (The publication contains monitoring and peer review of research and development devoted to the development of the public administration in Ukraine in the context of its adaptation to European standards. Based on the analysis of scientific literature the main aspects of European integration on the development of civil society and singled out the priorities of European integration in the context of Ukraine's national interests. The theoretical, methodological and scientific potential of research is exposed in the field of European integration and globalization in terms of the prospects for the development of national governance.
The proposed informational-reference publication will be useful to listeners, who study courses on European integration, and can be used in the preparation and training of civil servants and local government, in order to upgrade and improve the informational base for the integration process to ensure information needs of government agencies directly involved in the state of European integration)

Item Type: Book
Uncontrolled Keywords: глобалізація, громадянське суспільство, державне управління, європейська інтеграція, національні інтереси (Globalization, civil society, governance, European integration, national interests)
Subjects: by fields of science > Science of law > International Law
Навчальні матеріали та презентації
Divisions: The College of International Relationship > The Department of Documentation and Information Activities
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 25 Feb 2013 12:46
Last Modified: 01 Mar 2013 14:40
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/1653

Actions (login required)

View Item View Item