Имущественно-правовое положения литовок в Средние века и Новое время. Литовско-белорусская историография (The juridical statute and the ownership rights of Lithuanian women in the Middle Age and the contemporary epoch. Lithuanian-Belarussian historiography)

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2016) Имущественно-правовое положения литовок в Средние века и Новое время. Литовско-белорусская историография (The juridical statute and the ownership rights of Lithuanian women in the Middle Age and the contemporary epoch. Lithuanian-Belarussian historiography). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 41-47.

[thumbnail of 6.pdf] PDF - Published Version
Download (302kB)

Abstract

Стаття присвячена аналізу історіографічного аспекту теми «Майново-правовий стан литовських жінок у сім’ї та
суспільстві».
На думку автора, часто в історичній літературі перебільшувалася неправоздатність жінок через те, що спостерігалася невідповідність та протиріччя у правовому полі,
та її реалізації на практиці. Насправді Литовські Статути
трактують жінку та всі її права й обов’язки, виходячи із
традиційного патріархального погляду. Однак багато джерел, з одного боку, свідчать про незалежність та невідому
до того часу свободу литовських шляхтянок у XVI-XVII століттях, їхню високу соціальну активність. Основи рівності
майнових прав жінок та чоловіків у Литві були законодавчо закріплені у привілеях, судебниках (1387, 1413, 1434, 1468,
1492) та Литовських Статутах (1529, 1566, 1588). Право на
спадкоємство землі було основою «вольностей» жінки Литви, особливо вдів.
У Молдові ситуація жінок (вищих соціальних прошарків)
була аналогічною. Молдованки були повноправними власниками свого рухомого та нерухомого майна, самі ним розпоряджалися, продавали та купували та т.і. Навіть після
отримання посагу молдовські жінки нарівні з братами брали
участь у розподілі майна, що залишили батьки (сінісфора).
Внаслідок своєї економічної самостійності вони мали високу
соціальну активність та економічну незалежність (The work is dedicated to the analysis of the historiography
aspect of the juridical statute and the ownership rights of the
Lithuanian women in the family and society. According to the
author’s opinion, historic literature often exaggerated women’s
legal incapacity because discrepancies and contradictions in the
juridical field and their putting into practice were observed. In
reality, women had access to many property rights. In particular,

the Lithuanian Statutes treat women and all her rights and
obligations based on the traditional patriarchal point of view.
In Moldova, women’s situation (of the higher social strata) was
analogous. The Moldavian women were rightful owners of their
mobile and immobile properties – they managed them, sold and
bought them etc. according to their wish. Even after receiving the
dowry, the Moldavian women took part, along with their brothers,
in
sharing
the
property
that
was
inherited
from
their
parents

(sinisphora).
Their
economic
independence
allowed
them
to
lead

an
active
social
life
and
to
be
economically
self-sufficient.
Still,
on

the

other side, there is a huge number of sources witnessing the
independence and the unprecedented freedom of the Lithuanian
women in the 16
th
– 17
centuries, and their high social activeness.
The basis of equality of rights between men and women in Lithuania
was
consolidated
by
law
and
formalized
in
privileges,
sudebniks
(1387,
1413,
1434,
1468,
1492)
and
the
Lithuanian
Statutes

(1529,
1566,
1588).
The
right
to
inherit
land
was
the
basic
freedom
of Lithuanian women, and, especially, of widows)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: історіографічний аспект, юридичний статут жінок Литви, Литовські Статути, молдавські жінки, право на власність (historiography aspect, the legal statute of women in Lithuania, the Lithuanian Statutes, Moldavian women, the right to property)
Subjects: by fields of science > History > Auxiliary historical sciences
by fields of science > Gender Researches
Наукові збірники НаУОА
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 26 Jan 2017 17:53
Last Modified: 28 Sep 2017 08:29
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/5299

Actions (login required)

View Item View Item