Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області (Monitoring the epidemic process at geohelminthism among children in Rivne region)

Драб, Р. ( R. Drab) and Гущук, І. (I. Guschuk) and Cафонов, Р. (R. Safonov) and Бялковський, О. (O. Bialkovskyi) (2017) Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області (Monitoring the epidemic process at geohelminthism among children in Rivne region). Здоров'я дитини, 12 (3). pp. 64-69. ISSN p-ISSN 2224-0551, e-ISSN 2307-1168

[thumbnail of Здоровье ребенка. Моніторинг епідпроцесу при геогельмітозах серед дитячого населення Рівн. обл.pdf] PDF - Published Version
Download (894kB)

Abstract

Актуальність. Актуальність проблеми геогельмінтозів серед дітей пов ’язана з іх значною по­ширеністю у світі, країні, Рівненській області, інвазивністю та небезпечним впливом на дитячий орга­нізм, багаторічною наявністю в організмі хазяїна, здатністю до виживання. Передаються геогельмінтози через об ’єкти навколишнього середовища, рівень забруднення яких є визначальним при вивченні стану
захворюваності дитячого населення. Мета дослідження: проведення епідеміологічного моніторингу осо­
бливостей поширення геогельмінтозів серед дітей Рівненської області та контамінації довкілля яйцями
геогельмінтів. Матеріали та методи. За період 2012—2016 рр. обстежено 8861 вогнище аскаридозу,
116 — трихурозу, 142 — токсокарозу серед різних вікових груп та контингентів населення; проведено
санітарно-паразитологічне дослідження 25 812зразків епідеміологічно важливих факторів довкілля. Ре­
зультати. Прослідкована висока інтенсивність розвитку епідпроцесу щодо аскаридозу серед дитячого
населення області (649,29 на 100 тисяч населення), найвища — у віковій групі 5—9років (1095,98 на 100
тисяч населення), з тенденцією до зростання серед дітей дошкільного віку. Незважаючи на зниження по­
ширеності трихурозу, у дітей віком 5—9 років показники захворюваності залишаються високими (20,11
на ІООтисяч населення). Різке зростання ураження дітей токсокарами (від 8,47до 16,83на ІООтисяч
населення), переважно шкільного віку (57,0 %), викликає стурбованість через агресивний перебіг інва­
зії. Визначений високий рівень забруднення навколишнього середовища яйцями геогельмінтів за рахунок
фруктів, овочів, Грунту, стічної води, Грунту з мікровогнищ геогельмінтозів, води відкритих водоймищ,
що доводить їх значимість як факторів передачі та підтримання даних інвазій. Висновки. Епідеміоло­
гічний статус території Рівненської області щодо геогельмінтозів визначений як ендемічний; здійснений
ситуаційний аналіз стану захворюваності дитячого населення віком 0—17років на геогельмінтози та
прослідкована роль стану і забруднення навколишнього середовища як факторів передачі даних інвазій.
(Abstract. Background. High prevalence of geohelminthism among children in the world, the country, Rivne region, their invasiveness and dangerous influence on the children’s organism, long-term presence in the host organism, ability to survive determine the relevance of the problem of hel- minthism. Helmints are transmitted through environmental objects, the level of contamination of which is crucial in the study of the child population's incidence. The objective of the study was epidemiological monitoring of the peculiarities of geohelminthiasis incidence among children in Rivne region and environmental factors contaminations with helmints eggs. Materials and methods. Over 2012—2016 there were studied 8861 fociofascariasis, 116trichurosis, 142 toxocariasis in different age groups and contingents; a sanitary- parasitological study of 25,812 epidemiologically important environmental factors was carried out. Results. A high intensity of the epidemiological process for ascariasis among the children of Rivne region (649.29 per 100,000 population) was found, being highest in the age group 5—9 years (1095.98
per 100,000 population), with a tendency to increase among pre-school children. Despite the decrease in trichurosis indice, incidence rates in children aged 5—9 years remain high (20.11 per 100,000 population). A sharp toxocariasis increase in children (from 8.47 to 16.83 per 100 thousand of the population), mainly schoolchildren (57.0 %) causes concern due to aggressive invasions course. A high level of environmental contamination with helmints eggs through vegetables, soil, sewage, soil from micro-foci of geohelminthiasis, water from open reservoirs proves their importance as factors of transmission and maintenance of these invasions. Conclusions. The epidemiological status of Rivne region territory in terms of geohelminthism is defined as endemic; a situational analysis of the incidence in children aged 0—17 years with geohelminthiasis was conducted and the role of the environmental contamination as a factor of the transmission of these infestations was determined.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Геогельмінтози; діти; моніторинг; фактори навколишнього середовища; профілактика (Geohelminthism; children; monitoring; environmental factors; prevention)
Subjects: by fields of science > Ecology
Divisions: The College of Political Studies and Information Management (former faculty)
Depositing User: Ігор Гущук
Date Deposited: 05 Jan 2018 21:09
Last Modified: 05 Jan 2018 21:09
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/6647

Actions (login required)

View Item View Item