Assessment and spatial diversity of the competitiveness of communes of the Świętokrzyskie province (Оцінка та просторове різноманіття конкурентоспроможності комун у Свєнтокшиському воєводстві)

Dziekański, P. (П. Джєканьський) and Lipa, А. (А. Ліпа) and Karpińska, U. (У. Карпіньська) (2019) Assessment and spatial diversity of the competitiveness of communes of the Świętokrzyskie province (Оцінка та просторове різноманіття конкурентоспроможності комун у Свєнтокшиському воєводстві). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 60-67. ISSN 2311-5149

[thumbnail of 12.pdf] PDF - Published Version
Download (573kB)

Abstract

The commune is the basic local government unit. It has a certain range of freedom in deciding on the path of development and property. The commune’s process of activity takes place in a space that is entirely filled by the natural and economic environment, and its specific, individual features of the economy, society and resources. The aim of the article is to analyze the spatial disproportions in the competitiveness of poviats of the Świętokrzyskie Voivodship using a synthetic measure. As the source material, data from the Regional Accounting Chamber (Kielce branch) and Local Database of the Central Statistical Office for 2009, 2011 and 2017 were used. The competitiveness of the local economy is largely dependent on the processes taking place in the so-called development centers and the availability of endogenous resources. The center can get rich at the expense of peripheral areas (e.g. by attracting human capital). Włoszczowski, Kielecki and Buski poviats were high in the ranking. At the other end of the ranking were Pińczowski, Skarżyski, Kazimierski. The synthetic measure in 2017 ranged from 0.52 (Włoszczowski) to 0.73 (Kazimierksi), in 2009 0.53 (Staszowski) to 0.79 (Kazimierski) respectively. No position stability was observed in the ranking, the level of the indicator is influenced by: the economic nature of the unit and the function of the area (industrial, tourist, residential), economic potential, financial situation, natural environment and infrastructure. Therefore, the assessment should take into account local specificities in various structural and functional conditions. (Комуна є основною одиницею місцевого самоврядування. Вона має певний діапазон свободи у вирішенні шляху розвитку та власності. Процес діяльності громади відбувається в просторі, повністю заповненому природним та економічним середовищем та його специфічними, індивідуальними особливостями економіки, суспільства та ресурсів. Метою статті є аналіз просторових диспропорцій у конкурентоспроможності повітів Свентокшиського воєводства за допомогою синтетичного заходу. У якості вихідного матеріалу були використані дані Регіональної бухгалтерської палати (філія Кільце) та Місцевої бази даних Центрального статистичного управління за 2009, 2011 та 2017 роки. Конкурентоспроможність місцевої економіки значною мірою залежить від процесів, що відбуваються у так званих центрах розвитку, та наявності ендогенних ресурсів. Центр може розбагатіти за рахунок периферійних районів (наприклад, за рахунок залучення людського капіталу). Висошевські, Кілецькі та Буські пов’язки були високими в рейтингу. На іншому кінці рейтингу опинилися Піньчовський, Скаржиський, Казімірський. Синтетичний захід 2017 року становив від 0,52 (Włoszczowski) до 0,73 (Kazimierksi), 2009 року – від 0,53 (Staszowski) до 0,79 (Kazimierki) відповідно. Стабільності позицій у рейтингу не спостерігалось, на рівень показника впливають економічний характер одиниці та функція району (промисловий, туристичний, житловий), економічний потенціал, фінансове становище, природне середовище та інфраструктура. Тому оцінка повинна враховувати місцеві особливості в різних структурних та функційних умовах.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: competitiveness, synthetic measure, commune, Świętokrzyskie Province (Конкурентоспроможність, синтетичний захід, комуна, Свєнтокшиське воєводство)
Subjects: by fields of science > Economics
Наукові збірники НаУОА
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 17 Jan 2020 20:47
Last Modified: 17 Jan 2020 20:47
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8034

Actions (login required)

View Item View Item