Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст. (The City of Shumsk in the Complex of Volyn Properties of Radziwill Family in the Second Half of the 18th Century)

Близняк, Микола (Mykola Blyzniak) (2021) Місто Шумськ у комплексі волинських маєтків князів Радзивілів другої половини XVIII ст. (The City of Shumsk in the Complex of Volyn Properties of Radziwill Family in the Second Half of the 18th Century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 62-74.

[thumbnail of 10.pdf] PDF - Published Version
Download (488kB)

Abstract

У статті проаналізовано демографічні аспекти та господарський потенціал міста Шумська як одного із структурних елементів волинських володінь князівського дому Радзивілів другої половини XVIII ст.
Введено до наукового обігу інвентар цього приватновласницького міста та проаналізовано його інформативний потенціал як основи для розуміння соціально-економічних аспектів повсякдення міст Волині
досліджуваного часу. У 1747 р. Шумськ перейшов з рук роду Малинських до Радзивілів шляхом купівлі.
Нові власники на час придбання маєтності зайняли перші позиції серед магнатерії українських земель.
Радзивіли значно розбудували і перепланували місто, розширили його інфраструктуру, подбали і про
його культурно-релігійний ландшафт. Загалом простежується прагнення нових власників піднести
торговельно-економічне та духовне значення населеного пункту. Незважаючи на докладені масштабні
зусилля місто й надалі продовжувало перебувати в орбіті впливів на порядок потужніших волинських
маєтків представників цього княжого дому. На досліджуваний період місто і його мешканці були значно
заангажовані в аграрний сектор і не мали ширшої змоги посилити ремісничу складову, а найчастіше у
своїй діяльності вимушені були поєднувати перше і друге, оскільки ремесло ще не давало шансів абсолютно полишити із сільськогосподарськими заняттями. Шумськ розглядуваного періоду як маєткова і
господарська одиниця волинських маєтків Радзивілів тісно пов’язаний з сусіднім містом Рохмановим.
(The article analyzes the demographic aspects and economic potential of the city of Shumsk as one of the
structural elements of the Volyn properties of the princely house of the Radziwills in the second half of the
18th century. The inventory of this privately owned city and its informative potential was used as a basis for
understanding the socio-economic aspects of the everyday life in the cities of Volyn at the time. In 1747 the
Malynsky family sold Shumsk to the Radziwills. At the time of the acquisition of the property, the new owners
gained a leading position among the magnates of the Ukrainian lands. The Radziwills significantly developed
the city plan, expanded its infrastructure, and took care of its cultural and religious landscape. Overall, the
new owners seemingly wanted to increase the significance of the settlement in terms of trade, economy and
spiritual importance. Despite their large-scale efforts, the city continued to be under the influence of notably
more powerful Volyn estates of the representatives of this princely house. At the time, the city and its citizens
were considerably involved in the agricultural sector and did not have the opportunity to significantly strengthen
the craft component. In fact, they often had to combine the former and the latter since the craft did not yet
allow completely abandoning agricultural activities. In the second half of the 18th century, being an estate and
economic unit of the Volyn estates of the Radziwills, Shumsk was closely connected with the neighboring town of
Rokhmanov.)

Item Type: Article
Subjects: by fields of science > History > History of Ukraine
Divisions: The College of International Relationship > The Department of History
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 23 Jun 2021 13:17
Last Modified: 23 Jun 2021 13:17
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8509

Actions (login required)

View Item View Item