Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр. (Holy Ascension Monastery Near Dubno in archaeological research, 2019–2020)

Пшеничний, Юрій (Yuriy Pshenichny) and Марчук, Володимир (Volodymyr Marchuk) (2021) Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр. (Holy Ascension Monastery Near Dubno in archaeological research, 2019–2020). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.32). pp. 112-118.

[thumbnail of 16.pdf] PDF - Published Version
Download (5MB)

Abstract

Дослідження сакральних пам’яток Волині вимагає залучення нових джерел. Частина релігійних осередків зникла, залишивши про своє існування лише згадки в історичних документах. До таких об’єктів
належить Свято-Вознесенський жіночий монастир (відомий також як Підборецький) який був заснований 8 квітня 1592 р. на острові Дубовець серед Сурмицького ставу в м. Дубно.
Протягом 2019-2020 рр. тут проводилися археологічні дослідження, організовані Державним історико-культурним заповідником м. Дубно спільно з Міжрегіональною громадською науковою організацією
«Дубенський археологічний осередок» та студентами спеціальності «історія та археологія» Національного університету «Острозька академія».
Протягом цього часу було досліджено частину великого світського кладовища поблизу монастиря, яка
виникла на завершальному етапі його існування, не раніше другої половини XVIII ст. Вдалося встановити,
що на цій території орієнтовно після 1660-х років було влаштовано ями, потрібні для утилізації значних
скупчень сміття та будівельних відходів. У свою чергу це може вказувати на те, що територія розкрита
розкопом 2 від часу заснування монастиря залишалась вільною від забудови. Втім, не виключено, що якісь
споруди на ній все ж таки були, але ососбливості конструкцій не посприяли їхній археологізації.
Поховання на кладовищі, виявленому під час розкопок, ймовірно, продовжувались також і після ліквідації обителі в 1832 р. Верхньою хронологічною межею функціонування кладовища є середина ХІХ ст.
Таке датування обумовлене будівництвом нової церкви в селі Підборці в 1850 р., після чого стара монастирська церква на острові була розібрана, хоча поховання жителів села, ймовірно, тут ще продовжувались якийсь час.
(The study of the sacred monuments of Volyn requires the involvement of new sources. Some religious centers
have disappeared, leaving only a mention of their existence in historical documents. Such sites include the Holy
Ascension Convent (also known as Pidboretsky), which was founded on April 8, 1592 on the island of Dubovets
among the Surmytsky pond in Dubno.
During 2019-2020, archeological research was organized here by the State Historical and Cultural Reserve
of Dubno together with the Interregional Public Scientific Organization «Dubno Archaeological Center» and
students majoring in «History and Archeology» of the National University «Ostroh Academy».
During this time it was investigated part of the large secular cemetery near the monastery arose at the final
stage of its existence, not earlier than the second half of the XVIII century. It was established that in this area
approximately after the 1660s, pits were arranged, necessary for the disposal of significant accumulations of
garbage and construction waste. In turn, this may indicate that the area opened by excavation 2 from the time
of the foundation of the monastery remained free from construction. However, it is possible that there were some
buildings on it, but the peculiarities of the structures did not contribute to their archaeologicalization.
Burial in the cemetery, discovered during excavations, probably continued even after the liquidation of the
monastery in 1832. The upper chronological limit of the cemetery is the middle of the XIX century. This dating is
due to the construction of a new church in the village of Pidbortsi in 1850, after which the old monastery church
on the island was dismantled, although the burials of the villagers probably continued here for some time.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: археологічні розкопки, м. Дубно, Підборецький монастир (archeological excavations, Dubno, Pidboretsky monastery)
Subjects: by fields of science > History > History of Ukraine
Divisions: The College of International Relationship > The Department of History
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 24 Jun 2021 07:28
Last Modified: 24 Jun 2021 07:28
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8512

Actions (login required)

View Item View Item