"Його королівської милості" місто Луцьк наприкінці 1780-х років "The «his royal mercy" city of lutsk at the end of 1780-s

Близняк, Микола (Mykola Blyzniak) (2022) "Його королівської милості" місто Луцьк наприкінці 1780-х років "The «his royal mercy" city of lutsk at the end of 1780-s. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.33). pp. 55-75. ISSN 2409-6806

[thumbnail of 10.pdf] PDF - Published Version
Download (554kB)

Abstract

У статті проаналізовано головні аспекти соціально-економічного розвитку міста Луцька в останньому десятилітті XVIII ст. на основі люстрації Луцького староства. Розкрито окремі моменти повсякденного життя лучан, їх взаємовідносин із магістратом. Охарактеризовано трудові будні ремісничих цехів міста, їх боротьбу за права і привілеї, отримані від монархів у XVI і XVII ст. Висвітлено
специфіку розвитку етнічних громад Луцька, представлено важливі факти товарно-грошових відносин.
Зроблено спробу окреслити демографічні аспекти в історії міста. Відображено боротьбу прогресивної
частини міщанства на чолі з бурмістром П. Дасткевичем зі старостинським намісником і його зверхниками у контексті реформування міського життя у Речі Посполитій. Опубліковано частину люстрації з
осілістю міста 1789 року, завдяки чому можна глибше зрозуміти урбаністичні процеси, оприлюднити
імена та прізвища/прізвиська лучан – власників нерухомості та уточнити його топографію.
(The article analyzes the main aspects of socio-economic development of the city of Lutsk in the last decade of
the 18th century on the basis of lustration of Lutsk eldership. Some aspects of daily life of the Lutsk residents and
their relationship with the magistrate have been revealed. Artisan shops working days of the city and their struggle
for rights and privileges received from monarchs in the 16th and 17th centuries have been characterized. The
specifics of the development of ethnic communities of Lutsk are highlighted. The important facts of commoditymoney relations are presented. An attempt to outline the demographic aspects in the history of the city has been
made. The struggle of the progressive part of philistinism led by a burmistr P. Dastkevych against the headman
governor and his superiors in the context of reforming of urban life in the Polish-Lithuanian Commonwealth
has been reflected. A part of a settlement lustration of 1789 has been published enabling better understanding
of urban processes, making public the names and surnames/nicknames of Lutsk property owners, and clarifying
their topography.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Луцьк, староство, Волинське воєводство, Річ Посполита, люстрація, населення, ремесла, торгівля, магістрат, реформи міського самоуправління (Lutsk, eldership, Volyn voivodeship, the Polish-Lithuanian Commonwealth, lustration, population, crafts, trade, magistrate, urban self-government reform)
Subjects: by fields of science > History > History of Ukraine
Divisions: The College of International Relationship > The Department of History
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 30 May 2022 13:28
Last Modified: 30 May 2022 13:28
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8641

Actions (login required)

View Item View Item