Ефекти виборчої реформи на місцевих виборах 2020 року в Україні: регіональний контекст (The effects of electoral reform in Ukraine's 2020 local elections: the regional context)

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Ефекти виборчої реформи на місцевих виборах 2020 року в Україні: регіональний контекст (The effects of electoral reform in Ukraine's 2020 local elections: the regional context). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (№42). pp. 260-267.

[thumbnail of lebediuk_20220811.pdf] PDF - Published Version
Download (356kB)

Abstract

У статті досліджуються основні ефекти від впровадженої виборчої реформи на місцевих виборах 2020 року в Україні. Основні наслідки від впровадження нової виборчої моделі тестувалися на прикладі виборів до рівненської обласної ради. Брак інформації на рівні виборчих дільниць в Україні дозволяє провести відповідний аналіз виключно на рівні певних регіонів. Станом на сьогодні такі дослідження здійсненні на рівні Львівської та Харківської областей. Це стимулює в свою чергу з’ясувати чи простежуються відповідні ефекти від електоральних нововведень на рівні інших регіонів. Основний джерелом даних у статті є протоколи Рівненської обласної територіальної виборчої комісії. У статті емпіричним шляхом перевіряється низка припущень. Загалом преференційні голоси виборців сприяли збільшенню загальної підтримки політичних партій. Виявлено, що 80,7% виборців скористалися правом преференційного голосування. Встановлено статистично значущий зв’язок між часткою преференційних голосів виборців за кожну партію та загальним рівнем підтримки відповідної політичної партії в територіальних виборчих округах. Водночас вплив виборців на персональний склад представницького органу виявився недостатнім, оскільки абсолютна більшість мандатів була одержана за єдиними партійними списками. Часто мандати отримували кандидати, які були розташовані на перших позиціях в територіальних виборчих округах, але при цьому не подолали необхідний мінімум від виборчої квоти. Більше того виборча система гарантує мандат кандидатам, які розташувались на перших позиціях у єдиному партійному списку, за умови подолання їхньою партією виборчого бар’єру. Впроваджена гендерна квота спрацювала через єдині партійні списки, а не через преференційні голоси виборців. Зберігається загальна тенденція щодо підтримки жінок на виборах. В середньому підтримка чоловіків була в два рази більшою за підтримку жінок.
(The article examines the main effects of the implemented electoral reform in the 2020 local elections in Ukraine. The main effects of the implementation of the new electoral model were tested on the example of the elections to the Rivne oblast council. The limited availability of information at the polling station level in Ukraine allows an analysis to be carried out exclusively at the level of certain regions. At present such studies have been conducted at the level of Lviv and Kharkiv oblasts. This encourages us to find out whether the effects of electoral innovations are corresponding at the level of other regions. The main source of data in the article is protocols of Rivne oblast territorial election commission. The article empirically tests a number of assumptions. In general, preferential votes by voters contributed to an increase in overall support for political parties. It was found that 80.7% of voters exercised their preferential voting rights. A statistically significant relationship was found between the proportion of preferential votes for each party and the overall level of support for the respective political party in the territorial electoral districts. At the same time, voter influence on the composition of the representative body was insufficient, as the absolute majority of mandates were obtained from single party lists. Often mandates went to the top candidates in the territorial electoral districts who did not pass the required minimum of the electoral quota. In addition, the electoral system guarantees mandates to candidates who are placed at the top of a single party list, provided their party overcomes the electoral threshold. The introduced gender quota worked because of single party lists, not because of preferential votes. The general trend of support for women in elections continued. On average, support for men was twice as high as support for women.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: політичні партії, місцеві вибори, виборча реформа, преференційне голосування, недійсні бюлетені, гендерна квота (political parties, local elections, electoral reform, preferential voting, invalid ballots, gender quota)
Subjects: Навчальні матеріали та презентації
by fields of science > Science of law > Constitutional Law. Administrative Law.
Divisions: The College of International Relationship > The Department of Political Science
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 15 Aug 2022 07:24
Last Modified: 15 Aug 2022 07:24
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8700

Actions (login required)

View Item View Item