Електоральна поведінка та політична конкуренція на місцевих виборах 2020 року в Україні (Electoral Behavior And Political Competition In The 2020 Local Elections In Ukraine)

Лебедюк, В. (V. Lebediuk) (2022) Електоральна поведінка та політична конкуренція на місцевих виборах 2020 року в Україні (Electoral Behavior And Political Competition In The 2020 Local Elections In Ukraine). Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (№45). pp. 142-150.

[thumbnail of lebediuk_24022023.pdf] PDF - Published Version
Download (330kB)

Abstract

У статті досліджуються основні чинники, які впливають на частку недійсних бюлетенів на місцевих виборах 2020 року в Україні. Інституційні, соціально-демографічні та політичні чинники тестуються на прикладі виборів до Рівненської обласної ради. Особлива увага прикута до впливу партійної конкуренції на рівні округу та конкуренції між кандидатами на рівні виборчої дільниці на частку недійсних бюлетенів. Основним джерелом даних у статті є протоколи Рівненської обласної територіальної виборчої комісії, статистична інформація головного управління статистики у Рівненській області та інформаційно-довідковий портал органів місцевого самоврядування України. Основні гіпотези перевіряються на зібраних даних в розрізі виборчих дільниць у Рівненській області. Застосування множинного регресійного аналізу (метод найменших квадратів) дозволило протестувати вплив незалежних змінних та частку недійсних бюлетенів. Недійсні бюлетені вважаються проблемою для демократичних виборів, оскільки вони можуть поставити під загрозу результат виборів, особливо коли інтенсивність політичної конкуренції зростає. Виявлено суттєву та стійку обернену кореляцію між зростанням різниці у підтримці двох перших політичних партій та часткою недійсних бюлетенів. Разом з тим, збільшення явки виборців призводить до зменшення частки недійсних бюлетенів, що вказує на відсутність зумисної мотивації псувати бюлетені. Партійна конкуренція має суттєвий та стабільний обернений взаємозв’язок з часткою недійсних бюлетенів, тоді як конкуренція між кандидатами не має достатньо стабільного зв’язку. Якщо кандидат має певний політичний ресурс (висунутий парламентською партією чи партією, яка належить до більшості на регіональному рівні) та електоральний досвід, то зі зростанням його підтримки зменшується частка недійсних бюлетенів. Тестуючи різні теорії електоральної поведінки ми дійшли висновків, що частка недійсних бюлетенів не зумовлена помилками виборців чи протестною поведінкою. Найбільш ймовірне пояснення полягає в тому, що зі зростанням інтенсивності конкуренції члени виборчих комісій та представники партій докладають більше зусиль для виявлення недійсних бюлетенів.
(The article examines the main factors that affect the share of invalid ballots in the 2020 local elections in Ukraine. The institutional, socio-demographic and political factors are tested on the example of the elections to the Rivne oblast council. The particular focus is on the impact of party competition at the district level and competition between candidates at the polling station level on the share of invalid ballots. The main sources of data in the article are the protocols of the Rivne regional territorial election commission, statistical information of the Main department of statistics at Rivne region and the information portal of local self-government bodies of Ukraine. The core hypotheses are tested on the collected data in the context of polling stations in Rivne region. The use of multiple regression analysis (least squares method) allowed to test the impact of independent variables and the share of invalid ballots. Invalid ballots are considered a problem for democratic elections as they can jeopardize the outcome of elections, especially when the intensity of political competition increases. A significant and persistent inverse correlation was found between the growing gap in support for the top two political parties and the share of invalid ballots. At the same time, an increase in voter turnout leads to a decrease in the share of invalid ballots, indicating that there is no deliberate motivation to spoil ballots. Party competition has a significant and stable inverse relationship with the share of invalid ballots, while competition between candidates does not have a sufficiently stable relationship. If a candidate has a certain political resource (nominated by a parliamentary party or a party that belongs to the majority at the regional level) and electoral experience, the share of invalid ballots decreases with the growth of his support. Testing different theories of electoral behavior, we conclude that the share of invalid ballots is not due to voter mistakes or protest behavior. The most likely explanation is that as the intensity of competition increases, election officials and party representatives put more effort into identifying invalid ballots.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: політичні партії, місцеві вибори, виборча реформа, політична конкуренція, недійсні бюлетені, електоральна поведінка (political parties, local elections, electoral reform, political competition, invalid ballots, voter behavior)
Subjects: by fields of science > Politics > Political parties and movement
by fields of science > Science of law > Constitutional Law. Administrative Law.
Divisions: The College of International Relationship > The Department of Political Science
Depositing User: заввідділу Наталя Денисенко
Date Deposited: 03 Mar 2023 13:51
Last Modified: 03 Mar 2023 13:51
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8815

Actions (login required)

View Item View Item