Items where Author is "Зайцев, М. (M. Zaіtsev)"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 18.

Article

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2015) Європа як ідея (передумови та початкове становлення) (The Europe as Idea: Its Background and Original Installation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 96-104.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2013) ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ ЯК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ (The civilization choice of Ukraine as problem of cultural interaction). Наукові записки. Серія "Філософія ". (Вип.12). pp. 166-175.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2013) КУЛЬТУРОЛОГІЯ І ПРИНЦИП ДОПОВНЮВАНОСТІ. (Culturology and the Principle of Complementarity). Наукові записки. Серія "Філософія". . pp. 177-181.

Нестеренко , В. (V. Nesterenko) and Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2012) Культурний центр у системі культури: до методології дослідження (The cultural center in system culture: the methodology of investigation). Наукові записки. Серія "Культурологія", Вип.10. pp. 205-218.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2010) ЛЮДСЬКА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ У СМИСЛОВОМУ ПОЛІ ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ. Філософські діалоги’2010. Філософсько-антропологічні читання: творча спадщина В. І. Шинкарука та сьогодення (до 80-ліття від дня народження) (Ч.1). pp. 241-247.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2009) Криза раціоналізму чи історичні межі розуму? Гуманітарний часопис (2). pp. 5-11.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2009) Індивідуально-особистісні визначеності людини в культурологічному вимірі. ІСТОРІЯ. ФІЛОСОФІЯ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО (2). pp. 20-25.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2009) Стражденність як характерна риса світу буття української людини (за творами Т. Г. Шевченка). Українознавчий альманах (Вип.1). pp. 114-117.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) СТАНОВЛЕННЯ СМИСЛОТВОРЧИХ ПРИНЦИПІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРАДИГМИ. Вісник Черкаського університету. Серія філософія (Вип130). pp. 97-104.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) СУЧАСНА СОЦІОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИМ БУТТЯМ. Сіверянський літопис. pp. 180-185.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) ОСЯГНЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНА ПРОБЛЕМА (The Comprehension of Human Individuality as Social and Cultural Problem). Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка (Вип.41). pp. 3-6.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) Індивідуально-особистісне самоствердження людини у світоглядних координатах Ренесансу (Individual-Personal Self-assertion of a Person in a Renaissance World-View Whereabouts). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки (№12). pp. 135-140.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2008) Людина і Бог – взаємність реальності (THE MAN AND THE GOD – MUTUAL REALITY). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Філософія (№16). pp. 151-154.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2007) ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНИ ІНДИВІДУАЛЬНИМ БУТТЯМ: ВІД АРХАЇКИ ДО АНТИЧНОСТІ. Дні науки філософського факультету – 2007. Міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2007 року) : матеріали доповідей та виступів (Ч.ІІІ). pp. 49-50.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2002) НАРІЖНІ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЛЮДИНИ: ДО ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ (THE BASIC DETERMINATIONS OF A HUMAN BEING: TO A PROBLEM OF BECOMING). НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Спеціальний випуск, 20. pp. 99-103.

Book Section

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2022) Культура та культурний поступ: спроба понятійної аналітики. In: Соціокультурні виклики сучасності: потреба у теоретичному осмисленні: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 4-44. ISBN 978-617-8041-12-0

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2019) Ідея людини та питання її визначеностей (The idea of ​​man and the question of his definitions). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 16-21.

Other

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) and Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2022) Проблеми ідентичності в умовах соціокультурних викликів. Програма ХV Міжнародної наукової конференції 29-30 квітня 2022 р. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

This list was generated on Thu Jul 18 13:02:51 2024 EEST.