Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких автор: "Смирнов, А. (A. Smyrnov)"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Перейти до: Стаття
Число елементів: 12.

Стаття

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2018) Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (The activity of Fr. Yakiv Kravchuk in Nazi-occupied Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). с. 113-116. ISSN 2409-6806

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Українська православна спільнота і Константинопольський Патріархат: сучасні проблеми і перспективи взаємовідносин (Ukrainian orthodox community and the Patriarchat of Constantinopole: modern problems and prospectives of relationships). Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. с. 105-112.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності (Metropolitan andrei sheptytsky and orthodoxy: from ecumenism to national unity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). с. 40-46.

Кралюк, П. (P. Kraliuk) та Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры (The role of saints cyril and methodius in the formation of the orthodox slavonic culture). Вестник Томского государственного университета (№416). с. 107-112.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Ставлення Української Центральної Ради до православної церкви (Attitude of the Ukrainian Central Council to the Orthodox Church). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). с. 201-202.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Колекція отця Тимофія Міненка в архіві університету Альберти (Priest Tymofii Minenko’s Collection in the Archive of the University of Alberta). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. с. 301-302.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2014) АРХІПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ ЄПИСКОПА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО МСТИСЛАВА СКРИПНИКА В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. (The archpastoral activity of bishop of pereiaslav mstyslav skrypnyk during the german occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.22). с. 163-176.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2013) Інституційні трансформації православ’я на Волині в 1939-1941 роках (he Institutional Transformation of the Orthodox Church in Volhynia from 1939 till 1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. с. 116-121.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Кирило Лукаріс і Україна. Наукові записки Національного університету " Острозька академія": Історичні науки (Вип.18). с. 157-164.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930-1944 роках. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки., Вип.17. с. 242-250.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2011) Autokefalia ukrainska: w poszukiwaniu modelu tworzenia koscielnej samodzielnosci. (Ukrainian Autocephaly: in Search of Church Independence). Miedzy wyobrazona a polityczna wspolnota. Materialy II Konferencji stypendystow Programu Stypendialnego Rzadu Polskiego dla Mlodych Naukowcow, Warszawa, 11 Maja 2011. с. 189-200.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2010) Розвиток українського автокефального руху на початку німецько-радянської війни. (The Development of the Ukrainian Autocephalous Movement at the Beginning of the German-Soviet War). Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство" (Вип. 2). с. 146-153.

Цей список був створений у Thu Mar 21 02:31:38 2019 EET.