Items where Author is "Топішко, І.І. (I. Topishko)"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 11.

Article

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики (Economic crisis as a reflection of the crisis of economic theory and economic policy). Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.20). pp. 31-35.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Совершенствование распределительных отношений как важнейшее условие снижения уровня отчуждения в современной Украине (Improvement of Distribution Relationship as the Most Important Condition to Reduce the Level of Exclusion in Modern Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VI международной науково-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г.. pp. 116-118.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) До питання щодо можливих соціально- економічних наслідків введення землі в ринковий обіг (To the issue of possible social and economic consequences of land market). Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. pp. 127-129.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Шустерук, З.С. (Z. Shusteruk) (2011) Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 462-470.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2011) Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні (Increasment of exclusion as a threat to social stability in Ukraine). Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, Вип.17. pp. 329-335.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Топішко, О.І. (О. Topishko) (2011) Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в Україні (Status and prospects of further development of land ownership in Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной науково-практической конференции (Ч.1). pp. 327-330.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2010) Роздержавлення і приватизація: до балансу очікувань та сподівань і результатів та реальності (Denationalization and privatization: how to balance the expectations and aspirations, results and reality). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14). pp. 528-542.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Топішко, О.І. (О. Topishko) (2009) Рентні доходи в сучасному фінансовому механізмі України. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 160-171.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2009) Рентні відносини як інструмент вирівнювання умов господарювання в регіональному аспекті (Rent relations as a tool for alignment economic conditions in the regional context). Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : Збірник наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції. pp. 178-187.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2008) Фінансова стабілізація в сфері АПК як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки (Financial stabilization of agricultural sphere as a prerequisite for food security). Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК (№15). pp. 482-486.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2001) Командна економіка: суть, еволюція, крах та деякі проблеми трансформації (Command economy: the nature, evolution, crash and some problems of transformation). Збірник «Наукові праці викладачів гуманітарної кафедри Львівського державного аграрного університету. pp. 95-106.

This list was generated on Thu Jul 18 18:26:50 2024 EEST.