Items where Author is "Топішко, Н.П. (N. Topishko)"

Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 17.

Article

Топішко, І.І. (I.Topishko) and Топішко, Н.П. (N. Topishko) and Галецька, Т.І. (T.Galetska) (2016) Cоціальна відповідальність підприємства в Україні: проблеми забезпечення та шляхи підвищення (Corporate social responsibility in Ukraine: current issues and solutions on how to resolve them). Причорноморські економічні студії, 12. pp. 95-99. ISSN 2524-0897

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2013) Перспективи і тенденції розвитку України в контексті глобальної економічної кризи (Development of Ukraine in the context of global economic crisis: perspectives and trends). Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання: матеріали ІІ регіональної міжвузівської наук.-практ. конф., (м. Дубно, 28 березня 2013 р.), Вип. 2. pp. 40-44.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2013) Социальные риски и проблема оценки уровня социальной защиты населения на основе теории нечетких множеств (Соціальні ризики і проблема оцінки рівня соціального захисту населення на основі теорії нечітких множин) (Social risks and the problems of social protection level evaluation on the basis of fuzzy sets theory). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Vol.1 (No. 3). pp. 72-78.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Cоціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи ( Social orientation of the EU’s stabilization measures: challenges and prospects). Наукові записки. Серія «Економіка», Вип.20. pp. 35-40.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Вплив світової економічної динаміки на соціальну політику країн Європи (Impact of global economic dynamics on social policies in Europe). Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 квітня 2012 р.. pp. 125-128.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Ринкові перетворення в Україні та їх соціальні наслідки ( Market transformation in Ukraine and their social implications). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой Международной научно-практической конференции (Ч.1). pp. 112-114.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Перспективи застосування соціальних інновацій в соціальній політиці держави в умовах її адаптації до глобалізованого простору ( Prospects of social innovation in social policy in the condition of its adaptation to the globalized space). Соціальні інновації у сучасному суспільстві. pp. 86-91.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (Social Protection as One of the Mechanisms to Reduce Social Exclusion). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 285-289.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Деякі проблеми вдосконалення системи соціального захисту населення в Україні (Some problems of improving the social protection system in Ukraine). «Фінансова система України: становлення та розвиток» // Матеріали науково-практичної конференції. . pp. 130-134.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) До теоретичних засад СЗН: категорія відчуження як глибинна ознака соціально-економічних відносин сучасного суспільства (To the teoretical principles of social protection: category of exclusion as a sign of deep social and economic relations in modern society). Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців / Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Дніпропетровськ: 24-25 лютого 2012р.) (Ч.1). pp. 23-25.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Трансформація соціальної політики держави в умовах глобалізаційних змін: проблеми і пошук шляхів розв’язання ( The Transformation of Social Policy in the Processes of Globalization: Problems and Solutions). Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук. -практ. конф.(22-23 листопада 2012 р., м.Київ). pp. 136-139.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2010) Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 467-480.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2010) Соціальний захист населення і роль держави як виразника загальнонаціонального інтересу (Social protection and the role of government as an expression of national interest). Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. pp. 76-78.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2008) Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства (Social protection as factor of the social society advancement). Стратегия Украины в глобальной среде : Материалы ІІ международной научно-практической конференции 7-9 ноября 2008 года, Т. 3. pp. 18-20.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2007) Людський капітал як чинник соціально-економічного поступу (Human capital as a factor of social and economic development). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.9 (Ч.3). pp. 181-190.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2007) Політика доходів населення соціальної держави і проблеми її проведення в Україні (Incomes policy of the welfare state and the problem of its functioning in Ukraine). Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 2007», Т. 9. pp. 25-27.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2005) Державні соціальні програми: світовий досвід та можливості його застосування в Україні (State social programs: international experience and the possibility of its application in Ukraine ). Фінансова система України. Збірник наукових праць. (Ч.2). pp. 403-408.

This list was generated on Wed Jul 17 19:32:05 2024 EEST.