Items where Author is "Топішко, Н. П. (N. Topishko)"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 7.

Article

Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Душко, Н. І. (N. Dushko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2024) Сучасні підходи до управління професійно-особистісним розвитком персоналу ІТ-підприємств (досвід компанії «Softserve» (Modern approaches to personnel professional development management in IT enterprises: the experience of Softserve). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (32(60)). pp. 54-60. ISSN 23115149

Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку. pp. 207-210.

Топішко, І. І. (I. Topishko) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. Innovative economy: processes, strategies, technologies January 27th, 2017 Proceedings of the Conference, 1. pp. 129-131. ISSN ISBN 978-9934-8643-2-2

Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2013) Неоліберальна концепція та сучасні соціально-економічні реалії (Neo-liberal concept and the current socio-economic realities ). «Міжнародна економіка у ХХІ столітті»: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 28-29 березня 2013 р.. pp. 304-307.

Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2009) Роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні конкурентної політики підприємства (The role of corporate social responsibility in shaping enterprise’s competition policy). «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики»: Матеріали міжн. наук.-практ.конф. 17-18 вересня 2009 р..НУ «Львівська політехніка» . pp. 321-323.

Book

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) and Козак, Л. В. (L. Kozak) and Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) and Аверкина, М. Ф. (M. F. Averkynа) and Бранч, Джон (John Branch) and Вітлінський, В. В. (V. Vitlinskyi) and Кук, Гарі (Gary Cook) and Іванчук, Н. В. (N.V. Ivanchuk ) and Кнейслер, О. В. ( O. V. Kneisler) and Кондратенко, Н. О.(N. O. Kondratenko) and Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) and Левицька, С. О.(S. Levytska) and Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Матвійчук, А. В. (A. V. Matviychuk) and Новоселецький, О. М. (O. Novoseletskyi) and Олак, Aнтоні (Anthony Olak) and Онишко, С. В. (S. V. Onyshko) and Джеканский, П. (Paweł Dziekański) and Морао, Пауло (Paulo Jorge Reis Mourao) and Пукава, Ришард (Ryszard Pukała) and Стецюк, Іван (Ivan Stetsyuk) and Талавера, Олександр (Oleksandr Talavera) and Ткаченко, Н. В. (Tkachenko N. V.) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) and Яворська, Т. В. (T. V. Yavorska) (2022) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» №25(53): науковий журнал. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог. ISBN 2311-5149

Teaching Resource

Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2018) Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік та оподаткування. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jul 17 19:37:36 2024 EEST.