Items where Division is "The College of Economics Management" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: К | Т | Х
Number of items: 7.

К

Коваленко, D. (D. Kovalenko) (2016) Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків (Insurance fraud in modern conditions of insurance market). Інноваційна економіка. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 7-8 жовтня 2016 року). pp. 138-141.

Кондратюк, Л. (Liubov Kondratiuk) (2016) Фіскальна ефективність податку на додану вартість в україні в контексті детінізації діяльності платників податку (Fiscal efficiency of the value added tax in ukraine in the context of the unshadowing of taxpayers activities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 141-147.

Кошин, Р. (R. Koshyn) (2016) Ефективність боргової політики україни в контексті зміцнення фінансової безпеки держави (Effectivness of ukraine debt policy in the context of strengthening the financial security of the state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 137-140.

Кривицька, О. Р. (О. Kryvytska) and Коваленко, Д. (D. Kovalenko) (2016) Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків (Insurance fraud in modern conditions of insurance market). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 148-151.

Т

Топішко, І. (I. Topishko) and Топішко, Н. (N. Topishko) (2016) Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства (Сonceptual principles of corporate social responsibility). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 80-84.

Топішко, І. І. (Topishko I.) and Топішко, Н. П.(Topishko N.) and Галецька, Т .І. (Haletska Т.) (2016) Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави (Transformation of economic conditions in the economy of knowledge and its impact on social policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. (2 (30)). pp. 27-32.

Х

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2016) Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (Management accounting after the responsibility centers and its role in accounting and analytical support management of economic security of state and communal higher educational establishments in ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 186-192.

This list was generated on Thu May 30 03:21:03 2024 EEST.