Items where Division is "The College of Economics Management" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: M | S | T | Д | К | П | Т
Number of items: 8.

M

Matviichuk, N. M. (Матвійчук Н. М.) and Shulyk, Y. V. (Шулик Ю. В.) and Shmatkovska, T. O. (Шматковська Т. О.) (2017) Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine (Фінансові стимули до енергозбереження в житловому секторі України). Науковий вісник Полісся, ч. 2. (1 (9)). pp. 32-39.

S

Shulyk, Y. V. (Шулик Ю. В.) and Matviichuk, N. M. (Матвійчук Н. М.) and Shmatkovska, T. O. (Шматковська Т. О.) (2017) Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles (Залежність бюджетної політики України від політичних циклів). Науковий вісник Полісся, ч. 1. (2 (10)). pp. 143-151.

T

Tsymbaliuk, I. O. (Цимбалюк І.О.) and Shmatkovska, T. O. (Шматковська Т. О.) and Shulyk, Y. V. (Шулик Ю. В.) (2017) Tax alternatives to implement the tax capacity of internet activity in Ukraine (Податкові альтернативи щодо реалізації фіскального потенціалу інтернет-діяльності в Україні). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики (1 (22)). pp. 336-344.

Д

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) and Іванова, А. (A. Ivanova) (2017) Oцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України (Estimation of effectiveness of fiscal decentralization of local budgets in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 124-128.

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) and Кобетяк, В. (V. Kobetyak) (2017) Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів України під впливом децентралізації (Сhanges in the formation of ukraine local budget income under the influence decentralization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 145-149.

К

Карпович, М. (M. Karpovych) (2017) Актуальні аспекти використання аутсорсингу та фрілансингу на підприємствах малого бізнесу (Сurrent aspects of outsourcing and freelancing for small businesses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 39-44.

П

Прокопчук, К. (K. Prokopchuk) (2017) Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України (Banking institutions on the financial market of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 181-185.

Т

Танчин, А. (A. Tanchyn) (2017) Eфективність використання основних засобів на підприємстві: система показників оцінки та напрями їх підвищення (The efficiency of using the fixed assets on the enterprise: the system of indicators and the ways of its improving). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 77-80.

This list was generated on Sun Jul 14 09:38:44 2024 EEST.