Items where Division is "The College of Economics Management" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | К
Number of items: 4.

І

Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) (2018) Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. [Teaching Resource] (Unpublished)

Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2018) Методичні вказівки з організації навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік та оподаткування. [Teaching Resource]

Іванчук, Н. В. (N. Іvanchuk) and Бровді, І. І. (І. Brovdi) (2018) Оптимізація витрат на персонал як чинник збільшення прибутку від операційної діяльності підприємства (Personnel costs optimization as a factor for increasing company’s operating profit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). pp. 45-48. ISSN 2311-5149

К

Козак, Л. В. (L. Kozak) and Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) (2018) Методичні вказівки з організації навчальної практики для студентів 1 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка, галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Jun 23 03:50:35 2024 EEST.