Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 69.

Б

Білецька, С.М. (2009) Роль та місце читання у французькому навчально-методичному комплексі "Connexions 2". Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 455-459.

Бабієць, І.Г. (2009) Montessori Method in Teaching Foreign Language. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 446-454.

Байсан, Д.В. (2009) Лексико-семантичне поле "Справедливість" в англійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 103-109.

Белявська, О.О. (O. Beliavska) (2009) Теоретичні основи використання музики в навчанні іноземних мов (всихологічні властивості обумовлення процесу вивчення). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 40-50.

Бобков, В.О. (2009) Відтворення фразеології з метрологічною назвою мішок/worek/bag у слов'янському і германському мовному просторі. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 120-127.

Боднар, Є.Б. (2009) Соціально-психологічні особливості студентської молоді. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 459-465.

Бойчук, К.В. (2009) Мова газетних текстів як засіб впливу на читача. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 135-139.

Бойчук, К.В. (2009) Лексичні особливості дискурсу друкованих засобів масової інформації. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 7-11.

Босик, О.С. (2009) Особливості мовленнєвого етикету (на прикладі лексичних одиниць англійської та французької мов). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 3-7.

Г

Горблюк, О.А. (2009) Молодіжний сленг як своєрідний засіб вербалізації буття. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 22-28.

Горчак, О.В. (2009) Синтактико-стилістичні показники прагматичної спрямованості англомовної політичної риторики (на прикладі промов Маргарет Тетчер, Тоні Блера, Абрагама Лінкольна, Гордона Брауна, Нейла Армстронга та Нельсона Мандели). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 182-187.

Ж

Желтовський, В.М. (2009) To Sell Military Camping in Iraq Stressing the Freedom Theme: How Politically Correct Vocabulary Was Used by George W. Bush. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 18-25.

З

Заблоцький, Ю.В. (2009) Лінгвопрагматичний аналіз передвиборчих промов президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 25-34.

Засєкіна, С.А. (2009) Використання ілюстративного матеріалу в навчальних словниках. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 473-480.

Зелінська, Л.В. (2009) Антиколоніальний дискурс і постколоніальна критика в контексті міжкультурної комунікації. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 613-621.

К

Каленюк, Я.Ю. (2009) Концепт "ПРАВДА" в англомовній картині світу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 50-53.

Карпенко, А.М. (2009) Молодіжний сленг - як своєрідний спосіб вербалізації буття. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 53-55.

Климчук, О.В. (2009) Англійські та українські прислів'я як складова концепту ЩАСТЯ. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 59-63.

Ковальчук, Я.І. (2009) Створення психолінгвістичної матриці при моделюванні образу політичного лідера. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 63-67.

Кондратьєва, А.Є. (2009) Українсько-американський культурний контекст: образ демонічного у творах В. Шевчука та Дж. Апдайка. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 73-77.

Корнійчук, Ю.Р. (2009) Маніпулятивний вплив у політичному англомовному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 83-87.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Психолінгвістичні особливості формування національного характеру в контексті міжкультурного порівняльного підходу. Актуальні проблеми психології : Етнічна психологія. Історична психологія. Психолінгвістика, 9 (Ч. 4). pp. 167-176.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Український національний характер та фактори його формування. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 234-242.

Костюк, О.Ю. (O. Kostiuk) (2009) Навчально-виховний процес у єврейських середніх освітніх закладах Волині (друга половина ХІХ ст.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 243-251.

Костюк , О.Ю. (2009) Вплив мови на навчально-виховний процес у релігійних освітніх закладах Волині (ХІХ - поч. ХХ ст.). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 486-492.

Кравець, О.П. (2009) Окремі аспекти навчання аудіюванню іноземною мовою. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 492-497.

Кратюк, Ю.К. (2009) Стан досліджень південнопограничної діалектної польської мови. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 252-258.

Кутир, А.П. (2009) The Analysis of the Lexico-semantic Field "Magic Actions". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 87-91.

Л

Левіна, І.В. (2009) Діалекти в книзі "Гаррі Поттер і філософський камінь" Джуан Роулінг. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 91-95.

Лисенко, О.С. (2009) Образ "нової жінки" у трагедії Ж.Ануя "Медея". Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 631-640.

Лушпай, Т.М. (2009) Акультурація білінгвів як головний чинник формування особливих рис їх свідомості. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 108-112.

Лушпай, Т.М. (2009) Особливості свідомості білінгвів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 55-62.

Лушпай , Л. І. (L. Lushpai) (2009) Актуальні проблеми гендерної соціалізації шкільної молоді у вітчизняній та британській педагогіці. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 288-294.

М

Міхневич, Г.О. (2009) Аналіз семантики біблеїзмів apple, bread та wine. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 112-116.

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Студентські наукові записки. Філологічна, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Філологічна, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Новоселецька , С.В. (2009) Глобальна англійська у євросоюзному контексті. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 73-81.

О

Олійник, Ю.В. (2009) Інтерактивні технології як ефективний засіб формування іншомовної комунікативної компетенції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 136-140.

Олішкевич, С.В. (2009) Поняття та характеристика семантичного поля. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 141-146.

Олексійчук, Ю.В. (2009) Семантичні особливості похідних форм лексем "blog" та "log" в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 309-316.

П

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Вплив Болонського процесу на розвиток вищої освіти сучасної Німеччини. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.13). pp. 345-358.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Підготовка вчителів іноземної мови у Німеччині: сучасний стан та перспективи. Вища освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 1 ((13)). pp. 541-551.

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2009) Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови.(Formation of professional competence of the future foreign language teachers). Наукові праці: Науково-методичний журнал, 105 (Вип.95). pp. 155-160.

Папсуєва, А.О. (2009) Питання гендерних ролей у соціумі та їх вираження мовними засобами. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 161-165.

Пашкевич, О.А. (2009) Особливості вербальної маніпуляції у політичних промовах державних секретарів США. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 165-170.

Перець, О.В. (2009) Професійна компетентність як основа авторитету викладача іноземної мови у вищому навчальному закладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 174-177.

Полковський, В.П. and Семенчук, Ю.О. (2009) Проблеми викладання іноземних мов у Північній Америці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 513-516.

Попадюк, О.В. (2009) Дискурсивні елементи як засоби зв'язності у навчальному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 187-191.

Пшенична, О.Ю. (2009) Особливості психолінгвістичного дослідження письмового тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 210-213.

Р

Роганова, М.О. (2009) Відображення невербальних засобів спілкування у фразеологічних одиницях англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 214-218.

С

Семенишин, О.М. (2009) Національно-культурні та соціопрагматичні аспекти компліментарних висловлювань в англійській та французькій мовах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 219-223.

Совтис, Н.М. (2009) Запозичення з української мови в польській анімальній лексиці. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 363-370.

Стасюк, І.С. (2009) Лексико-семантичне поле погоди. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 231-234.

Сухомлінова, Я.С. (2009) Порівняльний аналіз вербальних засобів вираження позиції політика у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 234-238.

Т

Тишко, О.В. and Коцюк, Л.М. (2009) Лінгвістичний аналіз поняття фрейму. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 391-399.

Ткачук, М.А. (2009) Лексико-семантичне поле їжі і діахронії. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 239-243.

Ф

Філіпова, В.В. (2009) Мовні засоби досягнення комунікативної мети при вирішенні конфліктів (на основі англомовного дискурсу). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 254-257.

Філонік , С. (S. Filonik) (2009) Семантичний аналіз англомовних неологізмів зі словотворчим компонентом e-(electronic). Сучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць (Вип.7). pp. 436-445.

Х

Халанчук, Т.П. (2009) Прагматичні особливості концепту кохання у творі англійського письменника Хола Кейна. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 257-260.

Худолій, Анатолій (A. Khudoliy) (2009) Політичні стереотипи у геостратегії США (Politychni stereotypy u heostratehii SShA). Manual. Видавництво Національного університету «Острозька академія».

Ц

Цвик, А.В. (2009) Лексична і синтаксична структура англійських висловлювань-вибачень. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 272-276.

Цуркова, І.В. (2009) Особливості текстів феміністичного характеру. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 276-280.

Ч

Чепіль, О.Я. (2009) Лексико-семантичні особливості термінолексики зовнішньоторговельних контрактів. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 416-421.

Чумак, Ю.О. (2009) Концепт ШЛЯХ в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 280-283.

Ш

Шапран, Н.В. (2009) Функціональні особливості компліментарних висловлень в англомовному дискурсі. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 421-428.

Шарановська, З.Р. (2009) Прагматичні особливості висловлювання вихвалянь в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 284-287.

Ширяєва, Т.М. (2009) Психолінгвістичні особливості розвитку когнітивної сфери студентів засобами іноземної мови. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”, Вип.12. pp. 189-196.

Ю

Юр'єва, О.Ю. (2009) Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 95-102.

Я

Яковлева, О.В. (2009) Вираження людини у мовленні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 440-445.

This list was generated on Fri Jul 12 21:31:48 2024 EEST.