Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | T | А | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 68.

P

Perets, O.(О. Перець) (2010) Pedagogical Authority as a Basic Component of Professional Competence of a Foreign Language Instrucor's Authority. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 104-105.

T

Tashlitskyy, Roman (2010) Heteroglossia in Translation (Based on Ukrainian Translations of"Romeo and Juliet" by William Shekespeare). Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 274-277.

А

Андрощук, Л. М. (L. Androshchuk) (2010) Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з топонімічним компонентом. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.3. pp. 3-4.

Б

Білоус, О.І. (O. Bilous) (2010) Емоційне навантаження тексту через кількість експресивів (на прикладі творів американських авторів). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.3. pp. 17-18.

Байсан, Д.В. (2010) Метафорична концептуалізація ПРАВОСУДДЯ (на матеріалі англ. justice). Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. pp. 26-32.

Барабасевич, П. О. (P.Barabasevych) (2010) Ідіоматичні вирази англійської мови та особливості їх перекладу українською мовою. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.3. pp. 5-7.

Бондар , І.В. (І. Bondar) (2010) Концепт КРАСА в англомовній картині світу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 19-20.

Босик, О.С. (O. Bosyk) (2010) Етикетні конструкції у діловій кореспонденції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 23-24.

Г

Глуходід, Н.Р. (N. Hlukhodid) (2010) Стилістичний аналіз ідеологічно навантаженої лексики у творі Джорджа Орвела "1984". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 29-30.

Гонгало, В.С. (2010) Регулятивний потенціал гендерно маркованих англійських паремійних одиниць понятійного поля "подружжя та подружнє життя". Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. pp. 130-138.

Горблюк, О.А.(O. Horbliuk) (2010) Утворення сленгових слів шляхом скорочення. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 31-33.

Гуменюк, К.А. (K. Humeniuk) (2010) Ономастичний простір твору Джоан Роулінг "Гаррі Поттер та в’язень Аз­кабану". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 34-36.

Д

Діденко, І.Ф. (I. Didenko) (2010) Актуалізація образу ворога у політичному дискурсі екс-президента США Р.Рейгана. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 39-41.

Давигора, І.Ф. (I. Davyhora) (2010) Трактування поняття "анотації" західними та вітчизняними вченими. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 37-38.

Ж

Желтовський, В.М. (2010) Study of George W. Bush Politically Correct Preferences in His Addresses to the Nation During the 2nd Presidential Term. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 112-119.

З

Заблоцький, Ю.В. (2010) Особливості функціонування англійських економічних термінів в мові американських публіцистичних текстів. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 341-346.

Зелінська, Л.В. (2010) Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської "Моральність пані Дульської" на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру). Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 112-120.

Зубко, А. С. (A. Zubko) (2010) Складені слова в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 46-48.

К

Каленюк, Я.Ю. (Ya. Kaleniuk) (2010) Синонімічний ряд лексико-семантичного поля "правда". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 49-50.

Кирийчук, В. В. (V. Kyryichuk) (2010) Використання Інтернету в комукативній методиці вивчення англійської мови у вищих навчальних закладах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 51-53.

Козачок, А. С. (A. Kozachok) (2010) Концепт "UKRAINE" в англомовному просторі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 54-55.

Кондратьєва, А.Є. (A. Kondrateva) (2010) Україно-американський контекст: фольклорний та урбаністичний типи магічного реалізму. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 56-58.

Копотілова, Т.Г. (T. Kopotilova) (2010) Лексика моди ХХІ століття (на прикладі англомовних журналів). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 59-60.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2010) Діагностика формування національного характеру у студентів. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (Вип. 7). pp. 289-298.

Коротчук, Н.В. (N. Korotchuk) (2010) Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом-зоонімом. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 61-62.

Костюк, О.О. (O. Kostiuk) (2010) Лексико-стилістичні та перекладознавчі особливості поетичних творів Емілі Дікінсон. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 63-64.

Коцюк, Л.М.(L. Kotsiuk) and Тишко , О.В. (O.Tyshko) (2010) Лексикографічний огляд подяки через дієслово "thank". Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки (Вип. 8). pp. 395-402.

Крайчинський, Е. О. (E. Kraichynskyi) (2010) Позитивно/негативно конотована англійська лексика на позначення характеру музики та звучання музичного твору. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 65-67.

Кратюк, Ю.К. (2010) Uwagi na Temat Fleksji Polskiej Gwary Grуdka Podolskiego. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.13. pp. 343-349.

Кудраєв, А.О. (A. Kurdaіev) (2010) Постструктуралістська опозиція: Мішель Фуко versus Жак Дерріда. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 68-69.

Л

Левченко, В.В. (V. Levchenko) (2010) Невербальні засоби комунікації: особливості міжкультурного спілкування. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 70-72.

Лисенко, О.С. (2010) Проблема визначення терміну, його диференційних властивостей та вимог до нього. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 405-410.

Лукавська, А. В. (А. Lukavska) (2010) Комп'ютерний жаргон в сучасній англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 73-74.

Лукавська, Е. В. (Е. Lukavska) (2010) Актуальність методики навчання швидкому читанню іноземною мовою з використанням комп'ютерних технологій у вищому навчальному закладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 75-76.

М

Мізерний, Я. А. (Ya. Mizernyi) (2010) Особливості вживання часових форм у публіцистичному та газетному стилях канадської періодики. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 96-97.

Манячук, Ю.В. (Yu. Maniachuk) (2010) Категорія ввічливості в аспекті міжкультурної комунікації (на прикладі англійських та українських культур). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 79-80.

Маруха, І.В. (I. Marukha) (2010) Лексико-семантичне поле поняття "симпатія". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 81-82.

Матвійчук, Т.С. (T. Matviichuk) (2010) Стильова специфіка комедій О. Уайльда та Б. Шоу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 83-84.

Мацьківська, Л. А. (L. Matskivska) (2010) Гендерна стереотипізація та характерні риси жіночого дискурсу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 85-87.

Н

Новоселецька , С.В. (2010) Вплив глобалізаційних процесів на мовну соціалізацію та міжкультурну комунікацію. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 223-231.

О

Олійник, А. В. (А. Oliinyk) (2010) Гендерна асиметрія та її місце у мовленні. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 98-100.

П

П'янковська , І. В. (I. Piankovska) (2010) «Компетенція» та «компетентність» як провідні поняття компетентнісного підходу. ("Competency" and "competence" as leading concepts of the competence aproach). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.15). pp. 202-211.

Півень, І.В. (I. Piven) (2010) Переклад неособових форм дієслів з української мови на англійську. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 106-107.

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2010) Культурні коди Еросу і Танатосу як репрезентанти свідомості сучасного соціуму (за драмою М. Метерлінка "Там всередині"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 101-103.

Пелипенко, О.А. (2010) Концепт малої відстані в іспаномовній прозі. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 78-84.

Прокопович, Н.І. (N. Prokopovych) (2010) Дослідження лексичних засобів вираження позитивної та негативної вербальної оцінки у повісті Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 108-110.

Пшенична, О.Ю. (O. Pshenychna) (2010) Особливості психолінгвістичних досліджень письмових текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 111-113.

Р

Роганова, М.О. (M. Rohanova) (2010) Відображення невербальних засобів спілкування (НЗС) у лексикографічних джерелах на прикладі англійської, української та російської мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 114-117.

С

Сіліванова, І.М. (I. Silivanova) (2010) Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на позначення "купівлі". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 127-129.

Сімак, К.В. (K. Simak) (2010) Особливості міжособистісної комунікації в групах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 130-131.

Сахнюк, О.С. (2010) Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 160-167.

Слободян, М.В. (2010) Концепт як одиниця когнітивних досліджень. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 276-284.

Совтис, Н.М. (2010) Запозичення з української мови в польській дієслівній лексиці. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 191-197.

Стасюк, І.С. (І. Stasiuk) (2010) Методика навчання читання студентів 1 курсу мовних спеціальностей на основі автентичних текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 132-133.

Т

Тишко, О.В. (2010) Когнітивні структури репрезентації знань. Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 236-241.

Товарков, О.О. (О. Tovarkov) (2010) Суб'єктивна оцінка як смисловий компонент поетичного тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 134-135.

Тручок, Г.І. (H. Truchok) (2010) Лінгвістична термінологія в сучасній англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 136-137.

Ф

Філонік , С. (S. Filonik) (2010) Метафоризація як явище значеннєвої динаміки словникового складу сучасної англійської мови. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), Вип.89 (Ч.3). pp. 214-219.

Х

Хабета, І.М. (2010) Бінарність у романі-дистопії Маргарет Етвуд "Орикс і Крейк". Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 284-292.

Хотюк, О.Б. (O. Khotiuk) (2010) Лексико-стилістична характеристика семантичного поля "здоров"я". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 140-142.

Худолій, А. О.(A. Khudoliy) (2010) Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів. Manual. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Ц

Цвик, А.В.(A. Tsvyk) (2010) Вербальні та невербальні засоби спілкування на позначення вибачення (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 143-145.

Цолін, Д.В. (D. Tsolin) (2010) Первісний Пролог (бут. 1-11) за таргумом Псевдо-Йонатана: переклад українською мовою. Історія релігій в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”, Вип.3. pp. 289-324.

Ч

Чернецька, В.В. (V. Chernetska) (2010) Лексико-стилістичні особливості стилю художньої літератури на прикладі книги Майкла Мура “Dude, Where’s My Country?”. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 146-147.

Ш

Шапран, Н.В. (2010) Теоретичні передумови вживання компліменту в українській, англійській та французькій комунікативних культурах. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 334-342.

Шишкіна, К.М. (K. Shyshkina) (2010) Фрейм як одиниця знання. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 150-152.

Шустак, Ю.І.(Yu. Shustak) (2010) Глобалізація та англіцизми в українській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 153-154.

Я

Янчук, К.О. (2010) Мовна об'єктивація гендерних стереотипів (на прикладі компаративної фразеології німецької мови). Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість", Вип.14. pp. 301-305.

This list was generated on Sat Jul 13 16:25:52 2024 EEST.