Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш
Number of items: 79.

P

Polkovsky, V. (2011) Lexical Changes in the English Language of the 21st Century (Regional Variants and the Problem of Its Teaching in Ukraine). Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 306-313.

Б

Бабчанік, Р.В. (R. Babchanik) (2011) Дослідження прихованого змісту газетного тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 6-8.

Беднарчик, Р.М. (R. Bednarchyk) (2011) Газетний текст в медіалінгвістичному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 9-13.

Бережницька, Х.Б. (Kh. Berezhnytska) (2011) Молодіжний сленг як своєрідний засіб вербалізації явищ буття. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 3-5.

Бондар, О.В.(О. Bondar) (2011) Визначення поняття "дискурс" у лінгвістичній науці. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 16-19.

Бондар , І.В. (І. Bondar) (2011) Здійснення регулюючої індивідуалізації у процесі навчання діалогічного мовлення на старшому етапі загальноосвітньої середньої школи. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 14-15.

Борецька, В.Ф. (V. Boretska) (2011) Порівняльна характеристика частоти та особливостей вживання висловлень-експресивів у мовленні українців та американців. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 22-25.

Г

Гаврилюк, І.І. (2011) Лексико-семантичні особливості англіцизмів у німецькій періодиці (на матеріалі газети “Hamburger Abendblatt”). Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 41-48.

Гордасевич, В.І. (V. Hordasevych) (2011) Особливості значення та способи творення неологізмів у галузі комп'ютерних технологій. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 32-33.

Гребенюк, І.М.(I. Hrebeniuk) (2011) Особливості вираження почуття любові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 34-35.

Гринчук, А.В. (A. Hrynchuk) (2011) Лексико-семантичне поле "Добро". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 36-37.

Грицюта, О.А. (O. Hrytsiuta) (2011) Проблеми відображення англійської специфіки гумору при перекладі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 38-39.

Гулько, Д.В. (D. Hulko) (2011) Методи вивчення лексики англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 40-42.

Гуменюк, К.А. (K. Humeniuk) (2011) Власні назви у циклі романів про пригоди Гаррі Поттера за авторством Джоан Ролінг та аналіз їх перекладів на українську мову. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 43-45.

Д

Демчук, Н.О. (N. Demchuk) (2011) Вербалізація сміху в сучасній англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 46-47.

Джиган, Н.Г. (N. Dzhyhan) (2011) Політичний дискурс: характеристики та функції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 48-51.

Душко, І.В. (. Dushko) (2011) Навчання читання на початковому етапі вивчення іноземної мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 54-56.

Ж

Жуковський, В.М. and Лендєл, Р.А. (2011) Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 511-517.

З

Зелінська, Л.В. (2011) Театр і політика наприкінці ХІХ ст.: перехрещення дискурсів (на матеріалі епістолярію Ф. Енгельса). Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 362-372.

К

Кардаш, М.Ю. (M. Kardash) (2011) Лексико-стилістичні особливості політичного дискурсу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 59-60.

Клейзун, Ю.О. (Yu. Kleizun) (2011) Особливості та цілі використання метафор державним секретарем США Гілларі Клінтон. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 63-64.

Ковч, А.М. (A. Kovch) (2011) Заголовки статей англомовних періодичних видань як засіб впливу на читача. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 67-70.

Король, Л.Д. (2011) Використання інноваційних методів навчання у формуванні національного характеру студентів. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 463-472.

Корольчук, Ю.А. (Yu. Korolchuk) (2011) Лексико-семантичні особливості семантичного поля бізнесу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 71-74.

Коротчук, Н.В. (N. Korotchuk) (2011) Семантичний аналіз фразеологічних одиниць з компонентом фітонімом (на матеріалі "Chambers Dictionary of Idioms"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 75-77.

Костюк, О.О. (O. Kostiuk) (2011) Стилістичні особливості поезії Емілі Дікінсон. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 78-80.

Коцюк, Л.М. (2011) До проблеми впорядкування термінів лексикографії: назви словників, що здійснюють лексикографічний опис декількох мов і зв'язків між ними. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 237-244.

Крайчинська, Г.В. (2011) Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом - загальною назвою грошей. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 266-271.

Крайчинський, Е. О. (E. Kraichynskyi) (2011) Англійські ло на позначення змісту музичного твору. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 81-83.

Кратюк, Ю.К. (2011) Проблема діалектного членування української мови та роль у ній південно-західного діалекту. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 115-120.

Ксьондзик, А.П. (A. Ksondzyk) (2011) Функції використання синонімів у промовах Стівена Харпера, прем'єр-міністра Канади. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 84-86.

Курдаєв, А.О. (A. Kurdaiev) (2011) Критика сучасної культури в повісті "Мантиса" Джона Фаулза. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 89-91.

Л

Лещенко, Г.Д. (H. Leshchenko) (2011) Лексичні особливості англомовних статей природничого напряму. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 92-93.

Лютко, І.М. (I. Liutko) (2011) Психолінгвістичні засоби формування рекламних текстів. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 94-95.

М

Марковська, О.Я. (O. Markovska) (2011) Лексико-семантичний аналіз онімів у романах Дж. К. Роулінг (на основі перших чотирьох книг). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 96-97.

Маруха, І.В. (I. Marukha) (2011) ЛСП лексико-семантичних груп "антипатія-неприязнь" і "антипатія-антагонізм". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 100-102.

Матвійчук, О.М. (О. Matviichuk) (2011) Аналіз фразеологізмів на позначення поняття "великий" в англійській мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 103-105.

Матиюк, К. (K. Matyiuk) (2011) Англомовні запозичення у французькій мові. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 106-108.

Мещерякова, Ю.І. (Yu. Meshcheriakova) (2011) Стильові особливості структури роману Милорада Павича "Остання любов у Константинополі". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 109-111.

Мирончук, Н.Р. (N. Myronchuk) (2011) Особливості невербальної комунікації в процесі міжкультурного спілкування. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 112-116.

Моісеєва, О.С. (О. Moiseieva) (2011) Проблема багатозначності у лінгвістичній термінології. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 117-118.

Момот, Л.М. (L. Momot) (2011) Особливості застосування тестового контролю у навчанні іноземній мові. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 119-122.

Н

Новак, В.В. () (2011) Особливості вживання метафори в політичних промовах президента США Барака Обами. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 123-124.

Новоселецька , С.В. and Шустак, Ю.І. (2011) Використання англомовних лексичних одиниць в українському суспільстві. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 102-109.

Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska ) (2011) Особливості американського варіанту англійської мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 125-128.

О

Огей, М.В. (M. Oheі) (2011) Психолінгвістичні особливості мови засобів масової інформації. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 129-133.

Огнівчук, Н.В. (N. Ohnivchuk) (2011) Слоган як ефективний засіб політичної реклами. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 133-135.

Оксентюк, Н.П. (N. Oksentiuk) (2011) Юридична термінологія в економічному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 136-137.

Олійник, А. В. (А. Oliinyk) (2011) Гендерні особливості перекладу. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 138-141.

Омельченко, У.В. (U. Omelchenko) (2011) Лексико-стилістичні особливості англійських рекламних повідомлень. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 142-145.

П

Пампурак, А. М. (A. Pampurak) (2011) До питання про створення міжнародного англомовного корпусу есе студентів (ICLE). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 151-152.

Панчина, К.В. (K. Panchyna) (2011) Мовна гра як елемент комунікативного та особистісно-орієнтованого підходів до вивчення іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 153-154.

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2011) Культурні коди в американській літературній комунікації (за творами Дж. Апдайка, Х.-Л. Борхеса та П. Коельо). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 155-156.

Петрук, В.В. (V. Petruk) (2011) Використання медіа технологій в комунікативній методиці вивчення англійської мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 157-159.

Пошук, К.С. (K. POshuk) (2011) Висвітлення гендерних питань з точки зору лінгвістики. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 163-164.

Пшенична, О.Ю. (O. Pshenychna) (2011) Особливості психолінгвістичних досліджень письмових текстів. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 165-166.

Р

Рогова, Д.Б. (D. Rohova) (2011) Словоскладання в утворенні англомовної військової лексики. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 167-168.

Розіт, А.Є. (A. Rozit) (2011) Парадигматичні відношення лексико-семантичного поля. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 169-171.

С

Сіліванова, І.М. (I. Silivanova) (2011) Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на позначення "подарунка". Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 174-176.

Сімак, К.В. (K. Simak) (2011) Діагностика динаміки міжособистісного спілкування студентських груп України та Канади. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 177-178.

Совтис, Н.М. (2011) Вплив української мови на формування лексичного складу польської мови ХІХ ст. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 347-353.

Сокол, І.В. (I. Sokol) (2011) Формування гендерних особливостей у дітей шкільного віку в Канаді. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 179-180.

Старостіна, В.В. (V. Starostina) (2011) Лінгвістичні особливості електронного спілкування. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 181-182.

Студинець, Ю.Р. (Yu. Studynets) (2011) Огляд загальних принципів викладання граматики. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 183-185.

Т

Тимченко, М.О. (M. Tymchenko) (2011) Гендерні особливості чоловіка та жінки в іншомовному середовищі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 186-187.

Ткаченко, Н.М. (N. Tkachenko) (2011) Оціночна лексика в англомовних театральних рецензіях (на основі аналізу рецензій на виставу за п'єсою Вільяма Шекспіра "Дванадцята ніч, або як вам це сподобається"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 188-189.

Тусик, Н.М. (N. Tusyk) (2011) Особливості лексикографічного представлення, функціонування та перекладу енантіосемізмів англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 190-191.

Ф

Фесенко, С.М. (S. Fesenko) (2011) Декілька заміток до словотвору комп'ютерних технологій у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 194-196.

Х

Хабета, І.М. (2011) Конструювання дистопійного світу у романі М.Етвуд "Орикс і Крейк": принцип бінаризму. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 411-419.

Хоменко, О.К. (O. Khomenko) (2011) Використання комп'ютерних технологій у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 197-201.

Хотюк, О.Б. (O. Khotiuk) (2011) Лексико-семантичне поле поняття "недуга". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 202-204.

Ц

Цірук, Ю.С. (Yu. Tsiruk) (2011) Лексичне представлення концепту ДОЗВІЛЛЯ засобами англійської мови. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 207-208.

Цурукіна, Г.А. (G. Tsurukina) (2011) Комп'ютерні технології у вивченні іноземних мов. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 209-210.

Цьомик, М.П. (M. Tsomyk) (2011) Семантичний та структурний аспекти термінології. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 211-213.

Ч

Чепіль, О.Я. (2011) Феномен дискурсу у сучасній лінгвістиці. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 211-215.

Черняховська, О.М. (O. Cherniachovska) (2011) Лінгвістичні особливості лексико-семантичного поля термінолексики "Sales contract". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 216-217.

Чумак, Ю.О. (2011) Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та німецькій мовах. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 354-359.

Ш

Шалова, О.І. (O. Shalova) (2011) Систематизація висловлювань-захоплень, вжитих в англомовному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 218-219.

Шашлова, Н.Ю. (N. Shashlova) (2011) Особливості мовної специфіки реклами. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 200-222.

This list was generated on Fri Jul 12 21:59:02 2024 EEST.