Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: H | А | Б | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Я
Number of items: 42.

H

HORCHAK, O. (2012) Ukrainian Identity: Citizenship or Attitude. CUPP 2012 NEWSLETTER - Issue 2 (CUPP in Third Decade). pp. 71-72.

А

Антонюк , Н. (N. Antoniuk) (2012) THE ESSENCE OF LANGUAGE PORTFOLIO AS AN INTEGRAL PART OF MODERN TECHNOLOGIES' FOREIGN LANGUAGE TEACHING. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 3-5.

Б

Бадзян, О. (O. Badzian) (2012) Переваги і недоліки дистанційного навчання в українських вищих навчальних закладах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 6-8.

Беднарчик , Р. (R. Bednarchyk) (2012) Теоретичне дослідження евфемії в публіцистичних текстах: лінгвістичний підхід. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 9-13.

Бережницька , Х. (X. Berezhnytska) (2012) Утворення молодіжного сленгу і його роль в лінгвокультурному середовищі. Студентські наукові записки. "Серія Філологічна" (Вип. 5). pp. 16-18.

Бондар, O. (O. Bondar) (2012) Синтактико-стилістичні засоби емфатизації як спосіб впливу на слухача у промовах британського екс-прем'єр-міністра Гордона Брауна. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 19-21.

Булат, О. Р.(O. Bulat) (2012) Лексика на позначення морського побуту в романах Рафаеля Сабатіні "Одіссея капітана Влада" та "Хроніка капітана Влада". Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 22-24.

Г

Гвоздова, М. (M. Gvozdova) (2012) Причини існування неоднозначності під час пошуку відповідників при перекладі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 25-27.

Глівінська, А. (A. Glivinska) (2012) Психолінгвістичні особливості сприйняття англомовного тексту комічного жанру. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 28-30.

Гордасевич, В.І. (V. Hordasevych) (2012) Особливості перекладу неологізмів галузі інформаційних технологій. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 33-35.

Грицюта, О.А. (O. Hrytsiuta) (2012) Гумористична парадигма британського менталітету. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 49-51.

Груша, Н. (N. Hrushytska) (2012) Роль сленгової лексики у студентському середовищі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 52-54.

Д

Джиган, Н.Г. (N. Dzhyhan) (2012) Вербальні та невербальні ознаки реалізації неправдивого висловлювання. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 58-60.

Дорошенко, Н. (N. Doroshhenko ) (2012) Прагматичний аспект використання термінів у публіцистичних текстах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 67-69.

К

Каламаж, В. (V. Kalamazh) (2012) Психологічні особливості мовленнєвої поведінки ведучих американських ток-шоу. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 76-78.

Кордіяка, М. (M. Kordiiaka) (2012) Лексичні особливості кінодискурсу. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 88-90.

М

Музичук, О. (2012) Лексико-семантичне поле на позначення екології. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 120-121.

Н

Новак , В. (V. Novak) (2012) Роль метофори в англомовному політичному дискурсі. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 122-125.

О

Огнівчук , Н. (N. Ognivchuk) (2012) Аналіз стилістичних засобів у політичних слоганах президентів США. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 132-135.

Огороднік, К. (K. Ogorodnik) (2012) Особливості невербальних інтеракцій у різностатевих і одностатевих взаєминах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 136-138.

Омельченко, У.В. (U. Omelchenko) (2012) Лексичні особливості англійських рекламних повідомлень. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 142-143.

П

Пампурак, А. М. (A. Pampurak) (2012) Застосування учнівських корпусів текстів при навчанні лексики іноземної мови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 144-146.

Пилипчук , М. І. (M. Pylypchuk) (2012) Психолінгвістичні особливості сприймання тексту в процесі міжмовної комунікації. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 150-153.

Попчук, М. А. (M. Popchuk) (2012) Психолігвістичні особливості діалогічного мовлення. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 154-156.

Пошук, К.С. (K. Poshuk) (2012) Гендерні маркери, притаманні чоловічому та жіночому писемному мовленню. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 160-162.

Р

Рогова, Д.Б. (D. Rohova) (2012) Загальновживана лексика як джерело поповнення складу англомовних військових сленгів. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 167-169.

С

Сіліванова, І.М. (I. Silivanova) (2012) Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion «Present» in English and Ukrainian languages. (Unpublished)

Савчук, В. (V. Savchauk) (2012) Чоловічі та жіночі опозиції в романі "Вогнем і мечем" Г. Сенкевича. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 173-175.

Сергійко, М. (M. Sergiiko) (2012) Герой із двома обличчями: романтичний бунтар як герой мономіфу (на матеріалі драматичної поеми Адама Міцкевича "Дзяди"). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 176-178.

Старостіна, В.В. (V. Starostina) (2012) Ім'я (нікнейм) як самопрезентація у віртуальних конференціях. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 182-184.

Степанова, К. С. (K. Stepanova) (2012) Періодизація формування англомовної лексикографії. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 187-189.

Т

Талашко, Ю. (Y.Talashko) (2012) Особливості канадського варіанта англійської мови у канадських друкованих ЗМІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 194-196.

Тарарай, О. (O. Tararai) (2012) Особливості мікро-та макроструктури двомовного словника. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 198-200.

Товарков, О.О. (О. Tovarkov) (2012) Еволюція тексту як мовної категорії. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 206-208.

Тусь, Н. (N. Tus) (2012) Ключові лінгвістичні основи використання граматичної інформації у лексикографічних працях. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 212-214.

Ф

Федорончук, Т.(T. Fedoronchuk) (2012) Лексико-семантичні групи англіцизмів у сучасній французькій мові. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 219-221.

Х

Ханас, О. (O. Khanas) (2012) Білінгвізм як джерело виникнення явища перемикання мовного коду. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 222-224.

Хоменко, О.К. (O. Khomenko) (2012) Застосування мережі інтернет у вивченні граматики. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 229-232.

Ц

Цьомик, М.П. (M. Tsomyk) (2012) Лексико-семантичні процеси в поняттєвих групах терміносистеми EXPORT/ IMPORT OPERATIONS. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 236-238.

Ш

Шикер , Т. (T. Shyker) (2012) Лінгвокраїнознавство як сучасний напрям мовознавчої науки. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 242-244.

Штогрин, Г. (H. Shtogryn) (2012) Комунікативні стратегії як складова політичної промови. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 248-250.

Я

Ярмолюк, А. (A. Yarmoliuk) (2012) Психолінгвістичні аспекти дії рекламних текстів. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 254-256.

This list was generated on Fri Jul 12 22:00:16 2024 EEST.