Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш
Number of items: 40.

Є

Єремєєва, К.(K. Eremeeva) (2013) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ УКРАЇНСЬКИМ РЕЦИПІЄНТОМ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 212-214.

Б

Беднарчик , Р. (R. Bednarchyk) (2013) ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ В ЖУРНАЛЬНИХ ТЕКСТАХ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 182-187.

Борис, Б. (B. Borys) (2013) СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНИХ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 8-11.

Борисюк, І. (I. Borysiuk) (2013) СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПОРТИВНОЇ ЛЕКСИКИ В АМЕРИКАНСЬКИХ ЧАСОПИСАХ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 12-15.

Бухтіярова, М. (M. Buhtiiarova) (2013) НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИЙ РОМАН ЯК КОСМІЧНИЙ ПРОЕКТ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 222-225.

Г

Господаренко, А. (A. Hospodarenko) (2013) ГРАМАТИЧНІ ТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВВІЧЛИВОСТІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 125-128.

Грибінчик, К. (K. Grybinchyk) (2013) ВИКОРИСТАННЯ КРОСВОРДІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 3). pp. 26-28.

Д

Дмитрук, Я. (2013) МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНІЙ КУЛЬТУРІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 188-193.

Доманюк, О. (O. Domaniuk) (2013) ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 35-38.

Душко, І. (. Dushko) (2013) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 162-166.

З

Зейда, А. (2013) АНАЛІЗ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ С. МАЄР «СУТІНКИ». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 226-229.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2013) Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського. Київські полоністичні студії, XXII. pp. 267-273.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2013) Цензура й автоцензура в театральному дискурсі Російської імперії першої третини ХЇХ ст. (The Censorship and Autocensorship of Theatrical Discourse of Russian Empire in the First Third of XIX Century). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство, 13 (262). pp. 43-48.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2013) На перетині дискурсу влади і мистецтва: комедія М.Гоголя “ревізор” та її екранізація (The relations between the discourse of power end art: M. Gogol's comedy re visor and its screening). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації (1(29)). pp. 46-50.

К

Кібиш, М. (M. Kibysh) (2013) КОНЦЕПТ КОХАННЯ В РОМАНІ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «ЗИМА ТРИВОГИ НАШОЇ». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 194-197.

Калічак, Т. (T. Kalichak) (2013) ОСТАННІЙ ЛЯЛЬКОВИЙ СВІТ ОВІДІЯ (ЗА РОМАНОМ КРІСТОФА РАНСМАЙРА «ОСТАННІЙ СВІТ»). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 230-233.

Каламаж, В. (V. Kalamazh) (2013) ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ МОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 171-176.

Ковальчук , A. (A. Kovalchuk) (2013) СВІТОГЛЯДНА АРХАЇЗОВАНІСТЬ РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ М.В.ГОГОЛЯ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 234-236.

Ковч, А. М. (A. Kovch) (2013) СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ АНГЛОМОВНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ (НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ THE NEW YORK TIMES). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 43-46.

Кунець, І. (I. Kunets) (2013) СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ФО З ЧИСЛОВИМ КОМПОНЕНТОМ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 51-54.

Л

Лопоносова , Т. (T. Loponosova) (2013) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ В АНГЛОМОВНОМУ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 198-201.

М

Малиш, Н. (N. Malysh) (2013) ТАНАТОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ У ВІТАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЙ БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИНА. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 237-242.

Маркевич, Л. (L. Markevych) (2013) ЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПАРАЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПРАВДИВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ В АКТІ КОМУНІКАЦІЇ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 133-135.

Мещерякова, Ю. (Yu. Meshcheriakova) (2013) ОБРАЗ НАУКОВИЙ І ХУДОЖНІЙ. ТЕРАПІЯ І МИСТЕЦТВО: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПСИХІЧНИЙ ОБРАЗ», «АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ» («ЛІТЕРАТУРНИЙ АРХЕТИП»). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 243-246.

Мирончук, Н. (N. Myronchuk) (2013) МОВНІ СТЕРЕОТИПИ В КОМУНІКАТИВНИХ АКТАХ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 202-205.

Н

Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska ) (2013) ОСНОВНІ ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 68-71.

О

Омельченко, У. В. (U. Omelchenko) (2013) ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ В АНГЛОМОВНІЙ РЕКЛАМІ КОСМЕТИКИ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 72-75.

П

Панасюк , І.(I. Panasiuk) (2013) СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ КНИГИ ДЖОНА ТІЛЛОТСОНА «ЗАКОН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 76-79.

Поліщук, О. (O. Polishchuk) (2013) «ОРЛАНДО» В. ВУЛФ: БІОГРАФІЯ ЧИ РОМАН? Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 247-251.

Поток, Л. (L. Potok) (2013) ТАКТИКА КОМПЛІМЕНТУ ТА ПОХВАЛИ В КОНСТРУЮВАННІ «ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗУ» ЖІНКИ-СПІВРОЗМОВНИЦІ, НА ПРИКЛАДІ ТОК-ШОУ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 136-139.

Процик, Ю. (Y. Protsyk) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ У ДЕТЕКТИВНОМУ РОМАНІ АГАТИ КРІСТІ «ІСКРИСТИЙ ЦІАНІД». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 84-88.

С

Сачковська, О. (O. Sachkovska) (2013) ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 89-92.

Сухінець , І. (I. Suhinets) (2013) ВИБАЧЕННЯ ЯК МАЛИЙ ЕТИКЕТНИЙ ЖАНР ТА ЙОГО ВЕРБАЛЬНІ І НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 140-142.

Т

Тарарай , О. (O. Tararai) (2013) ПРОБЛЕМА ТРАНСКРИБУВАННЯ У РОЗМОВНИКУ ЯК ВИДОВІ ІДЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 97-100.

Х

Хандрук , М. (M. Handruk) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 146-152.

Ц

Цьомик, М. (M. Tsomyk) (2013) ВНУТРІШНЯ ФОРМА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ МИТНОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ В ОПЕРАЦІЯХ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 153-156.

Ч

Чепела , М. (M. Chepela) (2013) ЕТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНІВ У ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 105-107.

Ш

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2013) ВНУТРІШНІЙ КОНФЛІКТ КУЛЬТУРИ У П'ЄСІ-МОНОЛОЗІ П.ЗЮСКІНДА «КОНТРАБАС». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 255-258.

Шеянова, О. (O. Sheianova) (2013) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 206-210.

Шмакова, Т. (T. Shmakova) (2013) ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В.В.НАБОКОВА НА ОСНОВІ РОМАНУ «ЛОЛІТА». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 108-111.

This list was generated on Fri Jul 12 21:46:28 2024 EEST.