Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: З | Р | Ф
Number of items: 3.

З

Зелінська, Л. (L. Zeiinska) (2014) «...To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: один епістолярний епізод із життя читачки Г. Запольської і письменника Ю. І. Крашевського («...То typmoskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: One Epistolary Episode is from Life o f Reader Gabrieia Zapoiska and Writer Yu. I. Krashevski). Волинь-Житомирщина Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (Вип.25). pp. 187-195.

Р

Романченко, А. (A. Roman) and Хрустик, Н. (H. Нrustuk) (2014) ОФІЦІЙНІ НАЗВИ АВТОМОБІЛІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНЕ СПРЯМУВАННЯ: ЕТИМОЛОГІЧНО-СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ (Official names of the automobiles and their functional and pragmatic direction: etymological and word building aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 107-109.

Ф

Фарина, Н. (N. Faryna) (2014) ЗАЙМЕННИКОВО-ОЗНАЧАЛЬНІ РЕЧЕННЯ У СИНТАКСИЧНІЙ СТРУКТУРІ ПОВІСТІ «ЗАХАР БЕРКУТ» І. Я. ФРАНКА. (The pronoun-attributive sentences in the syntactic structure I. Franko's «Zahar Berkut» story.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 123-125.

This list was generated on Fri Jul 12 22:02:25 2024 EEST.