Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2016

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | З | К | Л | О | Р
Number of items: 9.

Б

Балагур, О. (O. Balagyr) (2016) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОМОВ ГІЛЛАРІ РОДЕМ КЛІНТОН ТА АНГЕЛИ МЕРКЕЛЬ (2009-2013) ЯК ОДИН ІЗ КОМУНІКАТИВНИХ ПІДХОДІВ ВИВЧЕННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SPEECHES HILLARY RODHAM CLINTON AND ANGELA MERKEL (2009-2013) AS ONE OF THE COMMUNICATIVE APPROACHES IN LEARNING AND TEACHING FOREIGN LANGUAGES). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 71-75.

З

Заблоцький, Ю. В. (Yu. Zablotskyi) (2016) Функціональна спрямованість економічної термінології у передвиборчих промовах кандидатів у президенти США 2012 року М. Ромні та Б. Обами (Functional Orientation of Economic Terminology in Election Speeches of 2012 US President Candidates M. Romney and B. Obama). Наукові записки. Серія "Філологічні науки" (146). pp. 431-436.

К

Кононова, О. (O. Kononova) (2016) ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАНАДИ (FEATURES OF CANADA'S MODERN HIGHER EDUCATION). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 95-99.

Костюк, O. (O. Kostiuk) (2016) Гендерні аспекти профорієнтаційної роботи з учнями середніх навчальних закладів Канади (Gender aspects of career guidance of students of Canadian secondary schools). Гендерна парадигма освітнього простору (3/4). pp. 97-105. ISSN 2519-8416

Кратюк, Ю. (Yu. Kratiuk) (2016) Сфера лексичної варіантності в польському діалекті Городка подільського (Lexical variation in Horodok-Podilskii Polish dialect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 185-188.

Л

Левицька, Ю. (Yu. Levytska) (2016) МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (METHODS OF FORMING ORAL COMMUNICFTION SKILLS ON ENGLISH CLASSES FOR ELEMENTARY SCHOOL PUPILS). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.3). pp. 67-70.

О

Очеретович, О. (O. Ocheretovuch) (2016) ЛЕКСИКА БІАТЛОНУ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ СПОРТУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (THE VOCABULARY OF BIATHLON IN THE SPORT TERMINOLOGY OF MODERN ENGLISH). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 90-94.

Р

Ревенко, Л. (L. Revenko) (2016) ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ СКЛАДОВІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ РЕКЛАМИ (VERBAL AND UNVERBAL CONSTITUENTS OF MODERN ENGLISH-LANGUAGE ADVERTISEMENT). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 80-89.

Рожицька, Т. (T. Rozhytska) (2016) ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (THE USE FEATURES OF MANIPULATIVE STRATEGIES IN POLITICAL DISCOURSE). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип. 3). pp. 76-79.

This list was generated on Fri Jul 12 22:41:13 2024 EEST.