Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Linguistics" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | K | Г | Ф
Number of items: 5.

F

Filonik, O. (О. Філонік) and Winters, S. (С. Уінтерз) (2019) Metaphors in brand names and advertising: pragmatic effect (Метафори у назвах товарів та в рекламі: прагматичний ефект). Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Філологія» (8(76)). pp. 18-20. ISSN 2519-2558

K

Kostiuk, O. and Eicher, K. (2019) Learning the semantics of verbs with the prefix пере- in the system of the Ukrainian language as a foreign language (Вивчення семантики дієслів із префіксом пере- в системі української мови як іноземної). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (5(73)). pp. 298-301. ISSN 2519-2558

Г

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Основні педагогічні цілі використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі освіти. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «цифрові інформаційно-комунікаційні технологїї в освіті: досвід і виклики». pp. 30-33.

Галецький, С. (S. Galetskyi) (2019) Компетентність як основа професійності викладача іноземних мов. Матеріали VІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти». pp. 30-31.

Ф

Філонік, О. (O. Filonik) and Уінтерз, С. (S. Winters) (2019) Блендинг як засіб перекладу гри слів в англомовному ситкомі (Blending as a means of translating wordplay in an English-language sitcom). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (5(73)). pp. 220-224. ISSN 2519-2558

This list was generated on Fri Jul 12 21:52:51 2024 EEST.