Items where Division is "The College of International Relationship" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: | Є | І | А | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 74.

Волинець , К. (K. Volynets) (2013) Ядерний фактор у сучасних двосторонніх відносинах РФ та Ісламської Республіки Іран. (Nuclear factor in present-day bilateral relationsof the Russian Federation and the Islamic Republic of Iran.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 65-68.

Є

Єднорович , Р. (R. Yednorovych) (2013) Лобістська діяльність транскордонних корпорацій (ТНК) на світовій арені. (Lobbying activities of multinational corporations (MNC) on the world arena.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 69-71.

І

Іщук , Н. (N. Ishchuk) (2013) Механізм введення євро. (THE MECHANISM OF EURO CONDUCTING.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 171-174.

А

Авдієвський, Ю. (Y. Avdievskyi) (2013) УКРАЇНСЬКО-БРИТАНСЬКЕ ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 6-10.

Александрович, Л. (L. Aleksandrovych) (2013) Конфлікт в Північній Ірландії: загрози ескалації. (The conflict in Northern Ireland: the menaces of escalation.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Вип. 3). pp. 4-7.

Андрукевич , Я. (Y. Andrukevych) (2013) Трансформація європейської політики Великої Британії з приходом до влади Тоні Блера. (The transformation of the European policy of Great Britain after Tony Blair’s coming into power.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 53-56.

Антохів-Сколоздра , О. (O. Antokhiv-Skolozdra) (2013) Ключові пріоритети співпраці Європейського Союзу і Канади у ХХІ ст. (The key priorities of the collaboration of the European Union and Canada in the 21ST century.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 57-60.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2013) Українська історіографія в біполярному світі. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (ХХХVІ). pp. 297-304.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2013) Українські вчені зарубіжжя (1945-1991 рр.): спроба колективного образу (Ukrainian scholars of emigration (1945–1991): an attempt of a collective image). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 233-238.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2013) Співпраця українських вчених у Німеччині (The cooperation of Ukrainian scholars in Germany (1965–1991)). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXV). pp. 188-193.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2013) Передмова (Preface). Винар Л. Біографічні нотатки (Вип.51). pp. 6-13.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2013) Україна і закордонне українство (Ukraine and Ukrainians abroad). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 8-16.

В

Вовчук , Я. (Y. Vovchuk) (2013) Сучасні урбанізаційні процеси у Франції. (Modern urbanizational processes in France.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 61-64.

Войтович, М. (M. Voitovych) (2013) СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК - РУШІЙНА СИЛА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ? Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 12-17.

Вус-Столярчук , О. (O. Vus-Stoliarchuk) (2013) Роль транскордонного співробітництва між Україною та Польщею у туристичній галузі. (The role of cross-border cooperation between Ukraine and Poland in the tourist industry.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 211-215.

Г

Гац , А. (A. Hats) (2013) Косовський конфлікт: історія та сучасність. (He conflict in Cosovo: history and the present time.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 8-10.

Гоменюк , В. (V. Homeniuk) (2013) Перспективи розвитку туристичної індустрії в рамках прикордонного співробітництва (на прикладі Карпатського єврорегіону). (The prospects of the tourist industry development within a framework of frontier cooperation (e.g. Carpathian European region).). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 216-219.

Губеня, С. (S. Gubenia) (2013) Місце України у системі міжнародних політичних відносин. (Ukraine’s position in the system of international political relations.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 139-142.

Д

Данилюк , К. (K. Danyliuk) (2013) Російсько-грузинська війна 2008 р.: реакція світової спільноти та геополітичні наслідки. (The Russian-Georgian war of 2008: the reaction of the world community and geopolitical consequences.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Вип. 3). pp. 11-14.

Дунай , М. (M. Dunai) (2013) Дезінтеграційні процеси в ЄС та майбутнє європейської інтеграції. (Disintegrational processes in EU and the future of European integration). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 167-170.

З

Зінкевич , І. (I. Zinkevych) (2013) РОЛЬ УЧАСТІ ЖІНОК У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ ООН. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 35-41.

Затуливітер , А. (A. Zatulyviter) (2013) Особливості американо – китайських економічних відносин. (The peculiarities of American and Chinese economic relations.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 72-75.

К

Коваленко , А. (A. Kovalenko) (2013) Роль іспанського капіталу в країнах Латинської Америки наприкінці ХХ-початку ХХІ століття. (THE COLLABORATION OF LATIN AMERICAN COUNTRIES IN THE PROCESS OF MERCOSUR FORMATION.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 76-78.

Коваль , А. (A. Koval) (2013) Розвиток транскордонного туристичного співробітництва України та Польщі в умовах євроітеграції. (The development of cross-border tourist cooperation between Ukraine and Poland at European integration conditions.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 220-223.

Кот , Р. (R. Kot) (2013) Особливості позиції Ізраїлю щодо громадянської війни в Сирії. (The peculiarities of Israel’s stand concerning the civil war in Syria.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 15-18.

Кохан , С. (S. Kokhan) (2013) Хорватія в умовах європейської політичної трансформації. (CROATIA UNDER THE CONDITIONS OF EUROPEAN POLITICAL TRANSFORMATION.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 175-178.

Кочубей , М. ( M. Kochubei) (2013) Розвиток відносин КНР і ФРН на сучасному етапі. (THE DEVELOPMENT OF PRC AND FRG RELATIONS AT THE PRESENT STAGE.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 79-82.

Кравець, О. (O. Kravets) (2013) Туристичний трафік, пов’язаний з відвідуванням єврейських пам’яток. (Tourism schedule connected with Jewish landmarks.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 224-227.

Кузняр , М. (M. Kuzniar) (2013) Туризм як форма транскордонного співробітництва Карпатського Єврорегіону. (Tourism as a form of cross-border cooperation of the Carpathian European region.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 228-231.

Кукалець , О. (O. Kukalets) (2013) “Карпатський Єврорегіон” як форма транскордонного співробітництва України з Європейським Союзом. (“CARPATHIAN EUROPEAN REGION” AS A FORM OF CROSS-BORDER COOPERATION OF UKRAINE WITH EU.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 175-178.

Кутько , І. (I. Kutko) (2013) Історичні особливості становлення міждержавних відносин США та Китаю. (HISTORICAL PECULIARITIES OF THE INTERSTATE RELATIONS OF THE USA AND CHINA FORMATION.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 83-86.

Л

Лимар, М. (M. Lymar) (2013) Основні тенденції українсько-американських відносин на початку ХХІ століття. (The main tendencies if Ukrainian-American relations at the beginning of 21st century.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 143-147.

Лисяк , Ю. (Y. Lysak) (2013) Проблема усиновлення дітей у російсько-американських відносинах (2009 – 2013 рр.). (THE PROBLEM OF CHILD ADOPTION IN RUSSIAN-AMERICAN RELATIONS (2009 – 2013).). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 87-90.

Лисяк , Т. (T. Lysiak) (2013) Україна в системі європейської безпеки. (UKRAINE IN THE SYSTEM OF EUROPEAN SECURITY.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 182-186.

Логвин, І. (І. Lohvyn) (2013) Українська федеральна кредитна спілка Рочестеру у зв’язках з Україною (Ukrainian Federal Credit Union in relations with Ukraine ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 256-260.

Лопанова , А. (A. Lopanova) (2013) Екологічні ініціативи Норвегії та Швеції у рамках міжнародних регіональних організацій. (ECOLOGICAL INITIATIVES OF NORWAY AND SWEDEN WITHIN A FRAMEWORK OF INTERNATIONAL REGIONAL ORGANIZATIONS.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 187-189.

М

Мініч, Р. (R. Minich) (2013) ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ США У ЇХ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИНАХ ІЗ СИРІЄЮ У ПЕРІОД ПОВСТАННЯ ТА ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ 2011-2012 PP. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 42-49.

Мініч, Р. (R. Minich) (2013) Дипломатія США щодо сирійського конфлікту (2011-2012 рр.) (The diplomacy of the USA concerning the conflict in Syria (2011-2012).). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 19-22.

Максимець , В. (V. Maksymets) (2013) Угорська діаспора в політичному житті сучасної Словаччини. (Hungarian Diaspora in political life of present-day Slovakia.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 241-244.

Мельник , З. (Z. Melnyk) (2013) Місце міжнародних неурядових організацій в сучасній політичній системі України. (The position of international NGOs in Ukraine’s modern political system.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 148-151.

Мельничук , О. (O. Melnychuk) (2013) Сучасна українська трудова міграція до країн Західної Європи. (The current Ukrainian labour migration to the countries of Western Europe.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 245-247.

Н

Нагель , К. (K. Nagel) (2013) Кубинсько-іранські відносини на сучасному етапі. (CUBAN-IRANIAN RELATIONS AT THE PRESENT POINT.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 91-94.

Назарук , А. (A. Nazaruk) (2013) Євроінтеграційні процеси в сучасній Україні. (EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES WITHIN MODERN UKRAINE.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 190-194.

Недбай , Л. (L. Nedbai) (2013) Сучасний стан українсько-корейських відносин. (The current state of Ukrainian-Korean relations.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 152-154.

Ногас , Ю. (Y. Nogas) (2013) Енергетична складова Російсько-венесуєльського партнерства. (ENERGY COMPONENTS OF RUSSIAN-VENEZUELAN PARTNERSHIP.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 95-97.

О

Олійник , А. (A. Oliinyk) (2013) Російсько-Білоруський газовий конфлікт 2010 року. (The Russian-Belarussian gas transit dispute of 2010.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 26-29.

Оласюк , Н.(N. Olasiuk) (2013) ЄС та ізраїльсько-палестинський конфлікт на сучасному етапі (The European Union and the Israeli-Palestinian conflict at the present stage.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 23-26.

Олексюк , А. ( A. Oleksiuk) (2013) Місце та роль КНР в інтеграційних процесах в Східній Азії. (POSITION AND ROLE OF PRC IN INTEGRATION PROCESS IN EASTERN ASIA.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 98-101.

П

Пасічник, Ю. (Y. Pasichnyk) (2013) Проблема Нагірного Карабаху. (The issue of Nagorno-Karabakh.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 30-33.

Пахучий, Я. (Y. Pakhuchyi) (2013) Роль готельно-ресторанного комплексу та транспортної системи у сучасній туристичній інфраструктурі Італії. (The role of the hotel and catering complex and transit system in the present-day tourist infrastructure of Italy.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 232-235.

Пахучий , Я. (Y. Pahuchyi) (2013) РОЛЬ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ ТА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ У СУЧАСНІЙ ТУРИСТИЧНІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ СЛОВЕНІЇ. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 49-55.

Позняк , О. (O Pozniak) (2013) Вплив зовнішньої політики Індії на безпекове середовище Південноазійського регіону. (THE INFLUENCE OF INDIA’S FOREIGN POLICY ON SECURITY ENVIROMENT OF SOUTHER ASIAN REGION.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Вип. 3). pp. 106-109.

Пушняк , С. (S. Pushniak) (2013) Енергетична безпека у російсько-американських відносинах (Центральна Азія, Каспійський регіон). (ENERGY SECURITY IN RUSSIAN-AMERICAN RELATIONS (CENTRAL ASIA, CASPIAN REGION).). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 110-114.

Р

Рижикова , А. (A. Ryzhykova) (2013) Інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: роль і місце Росії та Китаю в цьому процесі. (Integration processes in Asia-Pasific region: role and the place of Russia and China in the process.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 195-198.

Рудчик , Т. (T. Rudchyk) (2013) Енергетичний вимір співпраці між Росією та ФРН на початку ХХІ століття. (ENERGY DIMENSION OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND FRG AT THE BEGINNING OF XXI CENTURY.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 115-117.

Русин , О. (O. Rusyn) (2013) Аналіз досвіду транскордонного співробітництва на прикладі євро регіону «Буг». (THE ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF TRANSBOUNDARY COOPERATION BASED ON THE EXAMPLE OF BUG EUROREGION.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 118-121.

Рута , Я. (Y. Ruta) (2013) НАПРЯМКИ ТА ПРІОРИТЕТИ ПОЛІТИКИ ПОЛЬЩІ В ЄС НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. Міжнародні відносини в епоху глобалізації: політичні, економічні та правові аспекти : збірник матеріалів науково-практичної конференції, м. Острог, 8 грудня 2012 р. pp. 56-63.

Рущак , Т. (T. Rushchak (2013) Громадське життя української діаспори в Чеській Республіці. (The public life of Ukrainian Diaspora in Czech Republic.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 248-251.

С

Сорочинська , О. (O. Sorochynska) (2013) “Союз для Середземномор’я”: пріоритети та реалізація. (Mediterranean sea alliance: priorities and realization.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. . pp. 199-202.

Т

Теленко , О. (O. Telenko) (2013) Африканський Союз: особливості створення та функціонування. (African Union: the peculiarities of its establishment and functioning.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. . pp. 203-206.

Тимків , Т. (T. Tymkiv) (2013) Роль та значення Бразилії у форматі БРІКС. (THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF BRAZIL IN BRICS FORMAT.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Вип. 3). pp. 121-125.

Топорівська , Х. (K. Toporivska) (2013) Ставлення до міграції та національних меншин ненаціоналістичних політичних партій Центральної та Східної Європи. (The attitude of neo-nationalist parties of Central and Eastern Europe towards migration and national minorities.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 252-254.

Ф

Фабіян , Ю. (Y. Fabiian) (2013) Відносини США та Іраку після виведення американських військ. (The relations of the USA and Iraq after withdrawal of American troops.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 34-37.

Федосов, Б. (B. Fedosov) (2013) Перспективи енергетичного співробітництва України та США. (The prospects of energy cooperation between Ukraine and the USA.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 155-157.

Х

Хім , М. (M. Khim) (2013) Історико-територіальні чинники конфліктогенного потенціалу Близького сходу. (Historical and territorial factors of contentious potential of Near East.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 38-42.

Хижевська , В. (V. Khyzhevska) (2013) Концепція сучасної східної політики Польщі. (THE CONSEPTION OF POLSND’S MODERN EASTERN POLICY.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 126-130.

Ц

Цицик , Н. (N. Tsytsyk) (2013) Історична пам’ять про Волинську трагедію та перспективи українсько-польських відносин на сучасному етапі. (Historic memory about Volyn tragedy and the prospects of Ukrainian-Polish relations at the present point.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 158-161.

Ч

Червінка, І. (I. Chervinka) (2013) Курдська проблема в Туреччині та перспективи її врегулювання. (The Kurdish issue in Turkey and the prospects of its settlement.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 43-46.

Ш

Шаран , О. (O. Sharan) (2013) Проблема енергозабезпечення Італії після революційних подій в країнах Північної Африки. (THE PROBLEM OF ITALY’S ENERGY SUPPLY AFTER THE REVOLUTIONARY EVENTS IN THE COUNTRIES OF NORTHERN AFRICA.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 130-133.

Шевцова , Ю. (Y. Shevzova) (2013) Розвиток туризму в Сполучених Штатах Америки. (The development of tourism in USA.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 236-239.

Шилак , О. (O.Shylak) (2013) Протистояння Японії та Китаю за острови Сенкаку. (The confrontation between Japan and China over the Senkaku islands.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 47-51.

Ю

Юрчук , Є. (Y. Yurchuk) (2013) Політика Європейського Союзу щодо країн Західних Балкан в 90-х роках ХХ століття. (The policy of EU toward Western Balkan countries in the 90-ties of the 19th century.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 207-209.

Юхимчук, В. (V. Yukhymchuk) (2013) Розвиток відносин України та МБРР. (The development of relations between Ukraine and IBRD.). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 162-165.

Я

Ярмоленко , В. (V. Yarmolenko) (2013) Зовнішня політика КНР у питаннях безпеки в АТР за керівництва Ху Цзіньтао (2002 – 2012). (The foreign policy of PRC concerning security issues in Asia-Pacific region under the rule of Hu Jintao (2002-2012).). Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива: збірник матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. (Вип. 3). pp. 134-137.

This list was generated on Mon Jun 24 17:37:30 2024 EEST.