Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "The College of Political Studies and Information Management (former faculty)" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 11.

Article

Аранчій, О. (O. Aranchiy) and Гущук, І. (I. Guschuk) (2012) Моніторинг та гігієнічна оцінка даних щодо захворюваності дітей і підлітків у Рівненській області (Monitoring fnd hygienic assessment data morbidity in children's and teenagers in the Rivne region). Гігієна населених місць (Вип.60). pp. 328-333.

Волощук, Е. and Антомонов, М. and Гущук, И. (2012) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 27-29.

Гребенюк, І.М.(I. Hrebeniuk) (2012) Лексичні засоби вираження почуття любові. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 42-44.

Гущук, І. (2012) ОСНОВНІ ПИТАННЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ. Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України. Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Вип.16). pp. 21-24.

Гущук, І. В. (Guschuk I.) (2012) Моніторинг та гігієнічна оцінка якості питної води з централізованих водопроводів Рівненської області (Monitoring and hyhienyc assessing the quality of drinking water with centralzed water supply in Rivne region). Гігієна населених місць (59). pp. 91-95.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) (2012) Гігієнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки об'єктів держсанепіднагляду. Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії: Матеріали XV з‘їзду гігієністів України. 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 27-29.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Аранчій, О. В. (Aranchii O.) (2012) Гігієнічна оцінка захворюваності дітей дошкільного та шкільного віку на Рівненщині. "Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії". Матеріали XV з'їзду гігієністів України 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 173-174.

Драб, Р. (Drab R.) and Шевченко, Г. (Shevchenko H.) and Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Шелевицька, Л. (Shelenytska L.) (2012) Про вивчення циркуляції арбовірусів серед членистоногих Рівненської області. "Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України " Збірка тез доповідей науково-практичної конференції (восьмі марзєєвські читання) (Вип.12). pp. 136-137.

Шевченко, Г. and Гущук, І. (2012) До питання ліквідації територіальних закладів держсанепідслужби. Збірка тез допов. наук.-практ. конф. (восьмі марзєєвські читання):“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”, 12. pp. 241-243.

Book

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Батіщева, О. С. (O. Batishcheva) and Бондарчук , Я. В. (V. Bondarchuk) and Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) and Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А. І. (A. Rybak) and Худолій , А. О. (A. Khudolii) and Шершньова, О. В. (O. Shershnova) and Шостак , І. В. (I. Shostak) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Шугай, М. А. (М. Shugay ), eds. (2012) Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». «Культура та соціальні комунікації» (Вип. 3). НаУОА, Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Батіщева, О.С. (O. Batishcheva) and Бондарчук, Я. В. (Y. Bondarchuk) and Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) and Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А. І. (A. Rybak) and Худолій , А. О.(A. Khudolii) and Шершньова, О. В.(O. Shershnova) and Шостак , І. В. (I. Shostak) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Шугай, М. А. (М. Shugay ), eds. (2012) Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). «Громадянське суспільство» (Вип. 3). НаУОА, Острог.

This list was generated on Sat Sep 24 21:48:31 2022 EEST.