Items where Division is "Scientific Notes of the State Historical and Cultural Preserve (Ostroh)" and Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | Ж | К | М | Н | П | Р | Т | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 49.

І

Іванов, С. (S. Ivanov) (2009) Доля єврейського населення Острога під час німецької окупації 1941-1944 роках. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 301-305.

А

Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) (2009) Інвентарі як джерело вивчення просторової організації Острога другої половини XVI -першої половини XVII ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 157-168.

Б

Бардецький, А. and Вертелецький, Д. (2009) Результати археологічних розвідок на території Острозького району в 2011 році. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 267-282.

Бендюк, М. (2009) Виготовлення, продаж, зберігання та використання зброї в Острозі та князівстві Острозькому. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 223-234.

Бендюк, М. (2009) Портрети князів Острозьких в гравюрах із гербовника Бартоша Папроцького. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 353-354.

Бендюк, М. (2009) Підсумки етнографічної експедиції по Острозькому району в 2007 році. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 77-82.

Бирук М., М. (M. Byruk) (2009) Йосиф Владиславович Новицький як археограф. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 130-134.

Бондаренко, Г. and Кузьмич, М. (2009) Вшанування історичних постатей та важливих подій у пам'ятниках Луцька. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 83-90.

Бондарчук, В. (V. Bondarchuk) (2009) Опір ОУН і УПА проведенню колективізації на території Рівненської та Тернопільської областей. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 313-318.

Бортнікова, А. (2009) Привілеї Жигимонта Старого князю К. І. Острозькому XVI ст. як історичне джерело. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині.Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 150-156.

Бурковська, Л. (2009) Ікона св. Миколи середини XVIII ст. з волинських земель. сторія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 251-255.

В

Вітренко, В. (2009) Створення виробництва «білого золота» на Волині в кінці XVIII - на початку XX століття. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 259-268.

Вітренко, В. and Слободська, Т. (2009) Вплив суспільних факторів і соціальних чинників на формування світогляду та ціннісних орієнтацій сучасних гімназистів України і Німеччини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (2). pp. 344-352.

Вертелецький, Д. (2009) Археологічні дослідження села Монастирьок та його околиць. Давньоруський період. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 63-68.

Вихованець, В. (2009) Зв'язки і листування літератора М. І. Середи з героями - «шестидесятниками». Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 326-343.

Г

Глушман, І. (2009) Червонохрестівець Іван Сікорський. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 298-300.

Глушман, І. (2009) Все життя з вірою в Україну. (Життєпис повстанця Дмитра Авдеева). Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 309-312.

Д

Дем'янюк, О. (2009) Вплив роду Острозьких на суспільно-політичну історію українських земель у XIV-XVII ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 174-179.

Дмитренко, Т. (2009) «Реєстр скарбів замку князів Острозьких у Дубні, складений 1616 року» - важливе джерело для вивчення історії міст Дубна та Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 235-244.

Ж

Жуковська, Л. (2009) Пам'яткоохоронна та краєзнавча діяльність Братства імені князів Острозьких. сторія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 7-11.

К

Кінд-Войтюк, Н. (2009) Пам'яткоохоронна робота в Острозі у 1920-х - 1930-х роках. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 12-17.

Каліщук, О. (2009) Ян Фітцке як музеєзнавець. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 135-138.

Климчук, А. (2009) Музей барона Федора Штейн'еля. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині.Науковий збірник. (Вип. 2). 126-129*.

Ковалюк, Р. (2009) Роль П. 3. Андрухова у розгортанні краєзнавчого руху в Острозі у другій половині 1980 - першій половині 1990-х рр. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 146-149.

Костриця, М. (2009) Національне географічне краєзнавство: наукові засади, методи, проблеми. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 18-20.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2009) Іван Вишенський та Острозький культурний осередок. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 180-186.

Кучерук, В. (2009) Музей історії села. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 55-56.

М

Манько, М. (2009) Етапи становлення музейної справи в Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 3-6.

Манько, М. (2009) Церковні краєзнавці Волині кінця XIX - поч. XX ст. -дослідники, популяризатори і зберігачі спадщини Острозької слов'яно-греко-латинської академії. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 91-102.

Мирончук, Л. (2009) Дерманський пом'яник як історико-церковне джерело. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 216-222.

Н

Надольська, В. (2009) Волинські сторінки життя Ю. Крашевського у дослідженнях польських краєзнавців 1930-х рр. XX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 119-125.

Назимкін, А. (2009) Дитячий будинок в післявоєнному Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 306-308.

П

Пажимський, Б. (2009) Пропозиції (й об'рунтування) заснування в місті Старий Костянтинів вищого навчального закладу. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 21-27.

Пажимський, О. (2009) Намір створення Національного історико-культурного заповідника «Послуччя» на терені історичної Південно-Східної (Подільської)* Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 28-47.

Пащук, І. (2009) Дитяче оповідання Євгена Білоусова "Слава князя Костянтина Острозького". Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 144-145.

Петрович, В. and Стрільчук, Л. (2009) Гальшка Острозька - меценатка епохи пізнього середньовіччя. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 169-173.

Провоторов, О. (2009) Видатний полководець Костянтин Іванович Острозький - перший з Острозьких володар Звягеля. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 187-193.

Провоторов, О. (2009) Василь-Костянтин Костянтинович Острозький - видатна постать в історії України і Звягеля. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 194-199.

Пшеничний, Ю. (2009) Карта Дубна 1671 року Ульріха фон Вердума. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 245-250.

Р

Романчук, О. (2009) Пам'ятки часів Київської Русі з околиць села Новомалин на Острожчині. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 69-76.

Романчук, О. (2009) З історії вивчення археологічних пам'яток в районі Нетішина. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 57-58.

Рябчикова, Ф. (2009) Теоретичні розробки В. Кравченка з питань обліку музейних фондів. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 139-143.

Т

Трембіцький, А. (2009) Історія Волині Й.Роллє в перекладі Євфимія Сіцінського. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 103-118.

Тригуб, І. (2009) Більшого горя край не знав. (Трагедія Голодомору на Звягельщині). Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 288-297.

Тунцева, З. (2009) Освітній простір сучасного музею, (з досвіду міського краєзнавчого музею м. Нетішина). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 52-54.

Х

Харковець, О. (2009) Історія археологічного дослідження енеолітичних пам'яток Острожчини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 59-62.

Ч

Чижик, М. (2009) Розвиток промислово-торгівельної сфери міста Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 319-325.

Ш

Школьна, О. (2009) Роль фахівців-євреїв у розвитку художньої і технологічної частин українських підприємств фарфору і фаянсу кін. XIX - поч. XX століття. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 269-287.

Я

Яцечко, Т. (2009) Історія села Лисин Демидівського району Рівненської області. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 256-258.

This list was generated on Sat Jul 20 00:04:49 2024 EEST.