Items where Division is "Scientific Notes of the State Historical and Cultural Preserve (Ostroh)" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 65.

А

Августюк , О. (O. Avgustjyk) (2011) Символіко-алегорична палітра творів іконописного мистецтва збірки художника-реставратора М. М. Бендюка. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 314-320.

Б

Балій , Г. (2011) Шевченкіана у філокартичній збірці міського краєзнавчого музею м. Нетішина. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 436-439.

Бардецький , А. (2011) Нові дані про руйнування пам'яток археології на території Острозького району Рівненської області за результатами розвідкових досліджень у 2010 році. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 142-151.

Бендюк , М. (2011) Корона князів Острозьких. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 252-260.

Бендюк , М. (2011) Історія Народного Руху України на Острожчині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 416-427.

Бендюк , М. and Муравська, С. (2011) Специфіка використання туристичного потенціалу малих історичних міст України (на прикладі м. Остріг Рівненської області). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 327-336.

Бендюк , Н. (2011) Аналіз з історії дослідження писанкарства південної Волині та Острожчини зокрема. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 306-313.

Бенедюк , П. (2011) Графічна реконструкція синагоги в м. Острог та концепція першочергових анти-аварійних реставраційних робіт. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 181-193.

Бирук М., М. (M. Byruk) (2011) Населення Острога в кінці XVII ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 382-388.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2011) Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIII - середині XIX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 389-392.

Бондар , Н. (2011) Острозькі оправи кириличних стародруків. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 440-447.

Бондарчук , В. (V. Bondarchuk) (2011) Історія приміщення студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 194-200.

Борилюк, Д. (D. Boryliuk) (2011) Розвиток торгівлі в маєтках кн. Острозьких у Південно-Східній Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 376-381.

В

Візнюк, В. (2011) Острозькі - одні з найвидатніших представників української княжої еліти литовсько-польської доби. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 357-361.

Вихованець, В. (2011) Володимир Юхимович Татаркін - краєзнавець, бібліограф Волині (в документах, наукових виданнях, пресі і серцях.). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 18-27.

Вихованець, Т. (2011) «Генеральное описание волынской губернии (нач. XIX века)» як джерело з історичної топографії Острога кінця XVIII - початку XIX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 160-165.

Вихованець , В. (2011) Такий відомий усім М. І. Середа. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 28-46.

Г

Гаврилюк, О. (2011) Реставрація пам'яток архітектури у міжвоєнній Польщі: теоретичні засади й практичне втілення. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 166-169.

Глушман, І. (2011) Вольф Мессінг в Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 432-435.

Годжал, С. (2011) Греки в культурно-освітньому осередку Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 448-451.

Голдованська, О. and Надольська, В. (2011) Досвід роботи Волинського краєзнавчого музею з дитячою аудиторією. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 68-71.

Гончар , О. (2011) Федір Булгаков про книгодрукування на Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 452-454.

Д

Данилейко , В. (2011) Історія досліджень археологічних пам'яток Збаразького району Тернопільщини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 122-134.

Дмитренко , А. and Боровицька, Т. (2011) Художні особливості сорочок зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся: розміщення орнаментальних композицій. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 81-90.

Дмитренко , А. and Червінський, М. (2011) Типологія народної кераміки зі збірки Музею етнографії Волині та Полісся. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині.. pp. 91-97.

Ж

Жуковська , Л. (2011) Здобутки Кирило-Мефодіївського братства в Острозі за перший рік свого існування. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 393-397.

Журик , С. (2011) З глибин памя'ті (зі спогадів В. М. Вальдмана). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (3). pp. 398-408.

З

Златогорський , О. (2011) Нові археологічні дані про монастир с. Мала Осниця. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 156-159.

К

Кінд-Войтюк , Н. (2011) Організація музейної та пам'яткоохоронної роботи на Західній Волині у 1920-х і 1930-х pp.: джерела з вивчення. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 3-8.

Кальченко, Ю. and Надольська, В. (2011) Розвиток музейної справи у Волинській області (1991-2010 pp.). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 55-60.

Климчук, Андрій-Аскольд (2011) Некрополі Острога. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 6). pp. 223-229.

Ковальчук , Г. (2011) Книги місцевих авторів в книгозбірні Острозької центральної районної бібліотеки. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 455-461.

Козачук, К. (K. Kozachuk) (2011) Живописна збірка Новомалинського замку XIX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 261-265.

Кононець, П. (2011) Туристичні маршрути Костопільщини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 349-356.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) (2011) Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературі. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 362-370.

Л

Ланшина, Н. (2011) Иозеф Панек - дослідник рослинного світу Волині (до 50-ї річниці від дня смерті науковця). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 51-54.

Лукашук, О. (2011) Краєзнавство на Шепетівщині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 61-67.

М

Міцинська , Т. (2011) Острозька академія і просвітителі роду Смотрицьких. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 467-474.

Маковецька, О. (2011) Портрет у творчості Лідії Іванівни Спаської. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 321-326.

Манько , М. (2011) Нарис історії церкви святого Іоанна Богослова села Новомалин. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 201-222.

Матицин, О. (2011) Львівський "Псалтир" 1791 року як приклад впливу друкарської спадщини Івана Федорова (Федоровича) на львівське книгодрукування. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 462-466.

Михайлишин, О. (2011) Архітектурна спадщина Острога і Острожчини як об'єкт пам'яткоохорони в міжвоєнну добу. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 170-180.

Н

Ніколаєнко , Г. (2011) Уникальная коллекция миниатюрных книг В. А. Разумова, ее редкие и рукописные издания. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 475-481.

О

Охріменко, Г. and Каліщук, О. (2011) Археологічні відкриття Яна Юзефа Фітцке на Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 135-141.

П

Підставка, Р. (2011) Збараж і Новий Збараж-Ожигівці Кременецького повіту Волинського воєводства: до питання локалізації та історії. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 240-248.

Пащук, І. (2011) Рівненська земляна життєвих і творчих перехрестях Олеся Гончара (1918-1995). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 509-513.

Петрович , В. (2011) Успенський собор міста Володимира: питання відновлення та реставрації. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 230-234.

Позіховська , С. (2011) Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 483-489.

Прищепа, Б. and Бондарчук, О. (2011) Археологічні дослідження міської забудови доби князів Острозьких на проспекті Незалежності, № 3 в Острозі. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 104-113.

Р

Ревіна , Л. (2011) Туристичні ресурси Шепетівського краю. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 337-348.

Романчук, О. (2011) Життєвий шлях Феодосія Гнатовича Антонюка. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 47-50.

Рябчикова , Ф. (2011) Питання відкриття нових музейних закладів у науковій спадщині В. Кравченка. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 9-17.

С

Семенюк, Л. (2011) Михайлівська церква на Поповому Горбу - свідок Берестецької битви. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 235-239.

Собко, І. (2011) Чуднів у XVI-XVII століттях. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 371-375.

Т

Ткач, В. (2011) Неолітичне поселення Нараїв-Бродки на Дубенщині. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 152-155.

Трембіцький, А. (2011) Історія волинських друкарень і стародруків на сторінках часопису «Свобода» (Нью-Йорк). Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 490-501.

Тунцева, З. (2011) Колекція рушників з фондових збірок міського краєзнавчого музею м. Нетішина. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 77-80.

Ц

Ціборовська-Римарович, І. (2011) Стародруки з книгозбірень католицьких монастирів Волині XVI-XVIII ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 502-508.

Ч

Чекурков, В. (2011) Садиба коваля доби князів Острозьких на Новому місті в Острозі за результатами досліджень 2005 року. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 114-121.

Чибирак, С. and Шевчик, О. (2011) Традиційні знаряддя праці та предмети побуту з дерева у збірці Музею етнографії Волині та Полісся при Волинському національному університеті ім. Лесі Українки. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 98-103.

Ш

Шикірява , Л. (2011) Життя родини Шикірявих в Острозі починається з кінця XIX ст. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 428-431.

Широка , О. (2011) Репресії проти священнослужителів на теренах Волині та Поділля у 1944-х - на початку 1950-х років. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 409-415.

Шпічак , Л. (2011) «Ми прагнемо словом освятити душі» (до питання про історію Острозької центральної районної бібліотеки). Історія музейництва, нам 'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині (Вип. 3). pp. 514-517.

Я

Янович, Б. (2011) Організація тематичних виставок і культурно-масових заходів як один із напрямків просвітницької діяльності Володимир-Волинського державного історичного музею. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 72-76.

Яцечко-Блаженко , Т. (2011) Пам'ятки історії села Білогородка Ізяславського району Хмельницької області. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. (Вип. 3). pp. 249-251.

This list was generated on Sat Jul 20 00:00:56 2024 EEST.