Items where Division is "The Department of Justice and Criminal Law" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | М | П | Ф
Number of items: 12.

Г

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2013) Електронні документи як об'єкти судової техніко-криміналістичної експертизи та їх класифікація (Electronic documents as objects of a forensic teclmical and criminalistics expertise and their classification). Адвокат (1(148)). pp. 33-36.

М

Малиновський, І. (I. Malynovskyi) and Попелюшко, В. (V. Popeliushko) (2013) Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами (Soviet corrective labor institutions in comparison with the bourgeois prisons). Other. Видавництво Національного університету “Острозька академія”, Острог.

П

Попелюшко, В. А. (V.O. Popeliushko) and Лук’янчиков, Є. Д. (E. D. Lukianchykov ) (2013) Принципи кримінального провадження у механізмі забезпечення прав його учасників (Principles of criminal proceedings in the guarantying mechanism of the rights of the criminal process participants). НаУОА, Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - № 1(7).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2013) Допит експерта в суді. (The court interrogation of expert.). Збірник матеріалів Другої всеукраїнської науково-практичної конференції «Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми» (м. Івано-Франківськ, 24-25 травня 2013 року). pp. 152-156.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2013) Формування кримінальної справи на стадії судового провадження. (Forming a criminal case at the stage of the proceedings.). Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ (1). pp. 45-49.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2013) Генеза інституту слідчого судді у кримінальному судочинстві. (The genesis of the investigating judge institute in criminal proceedings.). Тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти», (19-20 вересня 2013 р.). pp. 322-330.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko) (2013) Експертні знання в кримінальному провадженні за новим КПК України та допит експерта в суді (The expert knowledge in criminal procedure under the new Criminal Procedure Code of Ukraine and the expert’s questioning in court). Криминалистика и судебная экспертиза (58(2)). pp. 68-74.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko) (2013) Слідчий суддя у кримінальному провадженні: процесуальний статус та процесуальні функції. (The procedural status and procedural functions of the investigating judge in criminal proceedings.). Право України (11). pp. 145-151.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko ) (2013) Подання суду доказів за новим КПК (Provision of evidence to the court in accordance with the new Criminal Procedural Code of Ukraine). Юридичний Вісник України (14). p. 4.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2013) Допит свідка в суді за новим КПК України (Interrogation of the witness in court in accordance with the new Criminal Procedural Code of Ukraine). Юридичний Вісник України (№23). p. 10.

Попелюшко, В. О. (V.O. Popeliushko) (2013) Проблема із розкриттям злочинів, створена законом (The problem of the crime detection established by law). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання досудового розслідування слідчими органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики», (м. Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). pp. 197-202.

Ф

Фесенко, Є. В. (E. V. Fesenko) (2013) Проблема класифікації кримінальних правопорушень (The problem of classification of criminal offenses). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (№2(8)).

This list was generated on Sat Jul 13 15:44:26 2024 EEST.