Items where Division is "The Department of Justice and Criminal Law" and Year is 2020

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | П | Я
Number of items: 8.

Г

Гонгало, С. Й. (S. Honhalo) (2020) Графологія: модна тенденція чи вимога часу? (Graphology: a fashion trend or call of the times?). Матеріали X Всеукраїнської навчально-наукової конференції (м. Рівне, Рівненський інститут КУП НАНУ 25 травня 2020 р.). pp. 175-178.

Гонгало, С. Й. (S. Honhalo) (2020) Рукописне письмо: можливості експертного дослідження та приховані проблеми (Handwriting: opportunities for expert research and hidden problems). Теорія і практика судової експертизи і криміналістики: матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27 лютого 2020 року). pp. 78-81.

Гонгало, Сергій (2020) Графологія як перспективний метод вирішння окремих діагностичних завдань у судово-почеркознавчій експертизі (Graphology as a promising method of solving certain diagnostic problems within forensic handwriting examination). Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 листпада 2020 р.). pp. 134-138.

Гонгало, Сергій (2020) Графологія: досліджувати чи критикувати? (Graphology: to explore or to criticize?). In: Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 20-ти річчя кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, 24 січня 2020 року, м. Львів.

Гонгало, Сергій (S. Honhalo) (2020) Використання положень графології у виявленні та попередженні булінгу та домашнього насильства (Using the provisions of graphology in the detection and prevention of bullying and domestic violence). In: VIII Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання», 22 травня 2020 року, м. Острог.

К

Колос, М. І. (M. Kolos) (2020) Руське кримінальне право: проблеми достовірності поширення на території проживання народів угрофінської мовної групи (Criminal law of rus: problems of authenticity of distribution at the residence territories of finno-ugric language group people). Криминалист первопечатный (20). pp. 29-67.

П

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko) (2020) Іоаннікій Малиновський про походження «русских» як етносу (нації) (Ioanniki Malinovsky on the origin of "Russians" as an ethnic group (nation). Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 22 травня 2020 року. pp. 23-25.

Я

Якимчук, O. (O. Yakymchuk) (2020) Особа представника юридичної особи у кримінальному провадженні України (The representative of a legal entity in criminal proceedings of Ukraine). EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE. Volume 7 Issue 2. pp. 329-334. ISSN 2336-5439

This list was generated on Fri Jul 12 21:56:53 2024 EEST.