Items where Division is "The Department of Justice and Criminal Law" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г
Number of items: 6.

Г

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2021) Графологія у судовому почеркознавстві: другий прихід чи новий підхід? (Graphology in forensic handwriting studies: the second coming or a new approach?). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19 лютого 2021 року). pp. 92-97.

Гонгало, С. Й. (S. Gongalo) (2021) Змагальність Експертиз: Вимоги Часу чи Фікція? (Сontentiousness of Examinations: Call of the Times or Fiction?). In: Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: IIІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2021 р.), 15.12.2021, м. Київ, Україна.

Гонгало, Сергій (2021) Використання графологічних методів HR-менеджерами у роботі з персоналом (The Use of Graphological Methods by HR-managers in Work With Personnel). In: XIV Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії, практики та правові аспекти», Київ.

Гонгало, Сергій (2021) Профілювання особи підозрюваного з використанням графологічних методів (Personality profiling of a suspect using graphological methods). Матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (Вип.11). pp. 125-127.

Гонгало, Сергій (2021) Психолого-почеркознавча експертиза як новий вид дослідження почеркових об’єктів (Psychological and handwriting examination as a new kind of study of handwritten items). In: Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15 - 16 квіт. 2021 р.). – Харків, 15.04.2021-16.04.2021, м. Харків, Україна.

Гонгало, Сергій (2021) Щодо розширення кола суб’єктів судово-експертної діяльності (Regarding the expansion of the range of subjects of forensic activity). Матеріали XI Всеукраїнської навчально-наукової конференції "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні". pp. 218-221.

This list was generated on Sat Jul 13 15:47:08 2024 EEST.