Items where Division is "The Department of Economic Theory" and Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | П | Т
Number of items: 17.

Б

Бенедик, Ю. (Yu. Benedyk) (2008) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 (Вип.10). pp. 295-303.

К

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Світовий ринок лізингових послуг: стан та перспективи розвитку. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 1. pp. 118-122.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) АПК України: проблеми відтворення та оновлення основного капіталу. Економічний простір: Збірник наукових праць (19). pp. 92-98.

П

Пасічник, Я.А. (2008) Теоретико-методологічні основи формування знань з логіки у студентів вищої школи в процесі вивчення теми "поняття". Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 175-186.

Т

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2008) Фінансова стабілізація в сфері АПК як необхідна передумова забезпечення продовольчої безпеки (Financial stabilization of agricultural sphere as a prerequisite for food security). Вісник Львівського державного аграрного університету. Економіка АПК (№15). pp. 482-486.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2008) Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства (Social protection as factor of the social society advancement). Стратегия Украины в глобальной среде : Материалы ІІ международной научно-практической конференции 7-9 ноября 2008 года, Т. 3. pp. 18-20.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг як пріоритетний інструмент запровадження інвестицій та інновацій на підприємствах АПК. Економічний простір: Збірник наукових праць (13). pp. 277-282.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Особливості та тенденції розвитку лізингової діяльності в Західній Європі. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (3(43)). pp. 213-218.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі. Наука й економіка (3(11)). pp. 333-337.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг: історія, сучасність та перспективи розвитку в Україні. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (2(42)). pp. 258-263.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Роль та місце лізингу у фінансово-кредитному механізмі АПК. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку сільського господарства і села: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 вересня 2008 р.. pp. 170-176.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Теоретичні та методологічні питання лізингових відносин в сфері АПК. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (10(3)). pp. 404-415.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Принципи, функції та механізми лізингових операцій. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (4(44)). pp. 207-213.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Роль та місце лізингових послуг на фінансовому ринку України. Економічний простір: Збірник наукових праць (12(1)). pp. 180-186.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) До питання про природу лізингових відносин. Економічний аналіз: Збірник наукових праць (3(19)). pp. 123-125.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг в АПК: проблеми становлення і перспективи розвитку. Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК (15). pp. 259-264.

Топішко, Т. І. (T. Topishko) (2008) Проблеми класифікації видів лізингу.(Problems of leasing types classification). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: збірник наукових праць (7). pp. 181-190.

This list was generated on Mon Jul 22 23:33:31 2024 EEST.