Items where Division is "The Department of Economic Theory" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | Н | Т
Number of items: 8.

І

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2011) Соціальні податки у податковій системі України та розподіл податкового навантаження (Social taxes in the Ukrainian taxation system and tax burden distribution). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.17). pp. 80-89.

Г

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2011) Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (15). pp. 390-397.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2011) Методика визначення ціни лізингової угоди. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. pp. 11-14.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) and Мартин, О.М. (O. Martyn) (2011) Особливості використання економічних важелів державного регулювання лізингового ринку в Україні. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 488-494.

Н

Недзведовська , О.Є. (О. Nedzvedovska) (2011) Еволюція досліджень соціальної захищеності населення (Evolution of researches of social protected of population). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.17. pp. 322-329.

Т

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2011) Наростання відчуження як загроза соціальній стабільності в Україні (Increasment of exclusion as a threat to social stability in Ukraine). Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць, Вип.17. pp. 329-335.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Топішко, О.І. (О. Topishko) (2011) Стан і перспективи подальшого розвитку відносин власності на землю в Україні (Status and prospects of further development of land ownership in Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной науково-практической конференции (Ч.1). pp. 327-330.

Топішко, І.І. (I. Topishko) and Шустерук, З.С. (Z. Shusteruk) (2011) Еволюція економічних систем сучасних розвинутих країн і українська модель соціально-економічного розвитку. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 462-470.

This list was generated on Mon Jul 22 23:23:08 2024 EEST.