Items where Division is "The Department of Economic Theory" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | К | Т
Number of items: 16.

І

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2012) Соціальні податки у постсоціалістичних країнах ЄС (Social taxes in the post-socialist states of EU). Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. ­– Дніпропетровськ, 20 (6(2)). pp. 3-11.

Г

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2012) Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (Status and prospects of leasing development in the technical provision of agricultural enterprises). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20. (Unpublished)

К

Карлін, М. І. (M. Karlin) and Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) (2012) Шляхи удосконалення адміністрування єдиного соціального внеску в Україні (Ways of improving the administration of single social contribution in Ukraine). Фінанси України (№12). pp. 93-102.

Карлін , М. І. (M. Karlin) and Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2012) Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні (Ways of payroll taxation improving in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2012) Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг. Сталий розвиток економіки (3(13)). pp. 244-247.

Т

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Економічна криза як відображення кризи економічної теорії та економічної політики (Economic crisis as a reflection of the crisis of economic theory and economic policy). Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.20). pp. 31-35.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Совершенствование распределительных отношений как важнейшее условие снижения уровня отчуждения в современной Украине (Improvement of Distribution Relationship as the Most Important Condition to Reduce the Level of Exclusion in Modern Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VI международной науково-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г.. pp. 116-118.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) До питання щодо можливих соціально- економічних наслідків введення землі в ринковий обіг (To the issue of possible social and economic consequences of land market). Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. pp. 127-129.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Cоціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи ( Social orientation of the EU’s stabilization measures: challenges and prospects). Наукові записки. Серія «Економіка», Вип.20. pp. 35-40.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Вплив світової економічної динаміки на соціальну політику країн Європи (Impact of global economic dynamics on social policies in Europe). Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 квітня 2012 р.. pp. 125-128.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Ринкові перетворення в Україні та їх соціальні наслідки ( Market transformation in Ukraine and their social implications). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой Международной научно-практической конференции (Ч.1). pp. 112-114.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Перспективи застосування соціальних інновацій в соціальній політиці держави в умовах її адаптації до глобалізованого простору ( Prospects of social innovation in social policy in the condition of its adaptation to the globalized space). Соціальні інновації у сучасному суспільстві. pp. 86-91.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (Social Protection as One of the Mechanisms to Reduce Social Exclusion). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 285-289.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Деякі проблеми вдосконалення системи соціального захисту населення в Україні (Some problems of improving the social protection system in Ukraine). «Фінансова система України: становлення та розвиток» // Матеріали науково-практичної конференції. . pp. 130-134.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) До теоретичних засад СЗН: категорія відчуження як глибинна ознака соціально-економічних відносин сучасного суспільства (To the teoretical principles of social protection: category of exclusion as a sign of deep social and economic relations in modern society). Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців / Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Дніпропетровськ: 24-25 лютого 2012р.) (Ч.1). pp. 23-25.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Трансформація соціальної політики держави в умовах глобалізаційних змін: проблеми і пошук шляхів розв’язання ( The Transformation of Social Policy in the Processes of Globalization: Problems and Solutions). Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук. -практ. конф.(22-23 листопада 2012 р., м.Київ). pp. 136-139.

This list was generated on Mon Jul 22 23:26:33 2024 EEST.