Items where Division is "The Department of Economic Theory" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | К | Т
Number of items: 6.

І

Іванчук, Н. В. (N. V. Іvanchuk) (2013) ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ (Tax payment formation mechanism companies payroll fund in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», Вип.24. pp. 156-162.

Г

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧІВ (Optimization of the transaction costs of agricultural lessees). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. pp. 18-22.

К

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2013) Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (Interconnection of the level of production intensity and results of activity of agricultural enterprises). Проблеми економіки (№ 4). pp. 90-98.

Т

Топішко, Н. П. (N. Topishko) (2013) Неоліберальна концепція та сучасні соціально-економічні реалії (Neo-liberal concept and the current socio-economic realities ). «Міжнародна економіка у ХХІ столітті»: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Тернопіль, 28-29 березня 2013 р.. pp. 304-307.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2013) Перспективи і тенденції розвитку України в контексті глобальної економічної кризи (Development of Ukraine in the context of global economic crisis: perspectives and trends). Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання: матеріали ІІ регіональної міжвузівської наук.-практ. конф., (м. Дубно, 28 березня 2013 р.), Вип. 2. pp. 40-44.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2013) Социальные риски и проблема оценки уровня социальной защиты населения на основе теории нечетких множеств (Соціальні ризики і проблема оцінки рівня соціального захисту населення на основі теорії нечітких множин) (Social risks and the problems of social protection level evaluation on the basis of fuzzy sets theory). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Vol.1 (No. 3). pp. 72-78.

This list was generated on Mon Jul 22 23:27:59 2024 EEST.