Items where Division is "The Department of Economic Theory" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Т | Я
Number of items: 5.

І

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2014) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОДАТКІВ (ECONOMIC ESSENCE OF SOCIAL TAXES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 79-83.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2014) Перспективи оптимізації оподаткування фонду оплати праці підприємств (Ways to optimize the enterprise payroll taxation ). In: Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : [кол. монограф.] / М. І. Карліна. Вежа-Друк, Луцьк, pp. 222-241.

Т

Топішко, І. (I. Topishko) and Галецька, Т. (T. Haletska) (2014) УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ УКРАЇНИ. (THE WAYS OF IMPROVEMENT OF PROPERTY RELATIONS IN TERMS OF UKRAINIAN CRISIS.). Наукові запис- ки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 24-29.

Топішко, Н. (N. Topishko) (2014) СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА (SOCIAL PROTECTION SYSTEM AS INTEGRATED MECHANISMS OF STABILIZATION OF SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT OF SOCIETY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник на- укових праць (Вип.27). pp. 108-113.

Я

Янковська, Л. (L. Yankovs'ka) and Топішко, Н. (N. Topishko) (2014) СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ. (SOCIAL SECURITY: PROBLEMS OF MEASUREMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» . (Вип.25). pp. 79-87.

This list was generated on Mon Jul 22 23:29:52 2024 EEST.