Items where Division is "The Department of Economic Theory" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | Т
Number of items: 9.

І

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2017) Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні (Tax aspects of payroll formation at Ukrainian enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). pp. 96-101.

Г

Галецька, Т. І. (T. Galetska) and Недзельський, Р. З. (Nedzelskyi) (2017) Вплив боргової безпеки на рівень економічного розвитку України (The influence of the debt on the level of Ukrainian economic development). Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. pp. 17-20.

Гошко, М. О. and Гошко, Т. Д. and Брух, О. О. and Галецька, Т. I. (T. Galetska) (2017) Eлектропостачання в умовах дефіциту виробництва електроенергії в країнах V4 - порівняння економічної доцільності використання різних електричних джерел світла (Electrical supply in conditions of energy deficit in V4 - feasibility compare of using different electric light sources). Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries. pp. 108-116.

Т

Топішко, І. І. (I. Topishko) (2017) Яку модель соціально-економічного розвитку розбудовувати Україні? А. Сміт, Д. Рікардо, М. Фрідман... чи Ф. Ліст, Й. Шумпетер, Е. Райнерт? (Whuch model of socio-economic development shoud be developed in Ukraine? A. Smith, D. Ricardo, M. Friedman... or F. List, J. Schumpeter, E. Reinert?). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (5(33)). pp. 4-15. ISSN 2311-5149

Топішко, І. І. (I. Topishko) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. Innovative economy: processes, strategies, technologies January 27th, 2017 Proceedings of the Conference, 1. pp. 129-131. ISSN ISBN 978-9934-8643-2-2

Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Формування цифрової (мережевої) економіки і соціально-економічні ризики сучасного суспільства. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку. pp. 207-210.

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Information ekonomy as a new form of economic relations. Economics and finance. pp. 58-61.

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Соціальна відповідальність підприємства ті її міжнародні стандарти (Social responsibility of enterprise and its international standards). Cхідна Європа: економіка, бізнес та управління, 1 (06). pp. 72-76. ISSN 2518-1971

This list was generated on Mon Jul 22 23:40:13 2024 EEST.