Items where Division is "The Department of Ukrainian Language" and Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: М | С | Х
Number of items: 7.

М

Мініч, Л.С. (L. Minich) (2011) Лексико-тематична парадигма часу в поезії М. Вінграновського. Наукові записки. (Unpublished)

Мініч, Л.С. (L. Minich) (2011) СИНЕСТЕЗІЯ – як синергетичний вияв світосприйняття у творах М. Вінграновського. Наукові записки. (In Press)

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2011) Структурно-семантичні особливості авторських новотворів із запозиченими афіксоїдами. Лінгвістичні студії молодих дослідників : [збірник наукових праць учасників Міжнародної конференції “Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі слов’янських мов”, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (Рівне, 19–20 травня 2011 р.)]., Вип.1. pp. 94-98. ISSN 978-966-2254-33-4

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2011) Індивідуально-авторські назви осіб у сатирично-гумористичних текстах сучасних поетів Рівненщини. Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : V Міжнародна науково-практична конференція (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 7–8 квітня 2011 р.) : матеріали / укладач Т. С. Пристайко.. pp. 220-223.

Максимчук, В. (V. Maksymchuk) (2011) Словник авторських лексичних новотворів як експлікація мовно-поетичної картини світу. Наукові дослідження молоді : матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції.. pp. 213-217.

С

Столяр, З. В. (Z.Stoliar ) (2011) Компетентнісний підхід до навчання студентів-філологів ( Competence approach students-philologists’ teaching). Збірник наукових праць. Педагогічні науки., Вип.59. pp. 318-321.

Х

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2011) СТИЛІСТИЧНА ПАЛІТРА ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА. Наукові записки. Серія «Філологічна» (Вип.21). pp. 91-101.

This list was generated on Mon Jul 22 22:59:55 2024 EEST.