Items where Division is "The Department of Ukrainian Language" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: С | Ф | Х
Number of items: 5.

С

Столяр, З. (Z. Stoliar ) (2014) ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ СИНТАКСИСУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ЗА КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ (Linguistic and methodological basics of teaching syntax to philology-students in terms of competency-based approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 149-153.

Ф

Федорич, Х. (K. Fedorych) (2014) РОБОТА ЗІ СЛОВНИКОМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ОРФОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА (Working with a dictionary as a cause of forming spelling competence of a student). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 159-161.

Х

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2014) ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В БІЛІНГВАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки (22(ІІ)). pp. 138-144.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2014) РОЛЬ СЛОВНИКІВ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФІЛОЛОГА. Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць (Вип.12). pp. 136-140.

Хом’як, І. (I. Khomiak) (2014) ХАРАКТЕР ОРФОГРАФІЧНИХ УТРУДНЕНЬ, ВИКЛИКАНИХ МОВЛЕННЄВИМ СЕРЕДОВИЩЕ (Nature of spelling difficulties caused by speech environment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 26-29.

This list was generated on Mon Jul 22 23:59:28 2024 EEST.