Цифровий архів Острозької академії

Елементи, в яких Відділ: "Економічний факультет > Кафедра фінансів" та Рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: Д | К | М | С | Ш
Число елементів: 7.

Д

Дем'янчук, О. І. (O. Demianchuk) та Струмінська, Б. М. (B. M. Struminska) (2013) ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ТА НЕДОЛІКИ У ЙОГО ЗАСТОСУВАННІ (Land rent as an important source of local budgets of Ukraine and shortcomings in its application). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», Вип.24. с. 114-117.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2013) ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ УКРАЇНИ (Decentralization of the financial resources of local budgets in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. с. 139-143.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) та Заблоцька, О. С. (O. Zablotska) (2013) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ (Ways to improve financial provision for social safeguards in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. с. 144-147.

К

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) (2013) РЕСУРСИ СТРАХОВИКА ТА СТРАХОВІ РЕСУРСИ: ТЕОРЕТИЧНА ПОЛЕМІКА ЧИ ПРАКТИЧНА НЕСУМІСНІСТЬ (Resources of insurer and insurance resources: theoretical controversy or practical incompatibility). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. с. 228-232.

М

Мамонтова, Н.А. (N. Mamontova) (2013) СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ КОМПАНІЙ З УРАХУВАННЯМ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ (Strategic guidelines for increasing capitalization of companies, taking into account global challenges). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. с. 241-245.

С

Солодовников, С. Ю. (S. Y. Solodovnikov) та Кузьмицкая, Т. В. (T. V. Kuzmitska) та Кривицкая, О. Р. (O. R. Kryvytska) (2013) ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В РАЗВИТИИ ЗАНЯТОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И В УКРАИНЕ (ЗАГАЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ У РОЗВИТКУ ЗАЙНЯТОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ І В УКРАЇНІ )(General and special in the development of employmentin the republic of belarus and Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», Вип.24. с. 64-70.

Ш

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) та Дубіняк, Л. В. (L. Dubiniak) (2013) ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ (Prospects for the introduction of a compulsory social health insurance in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.22. с. 97-100.

Цей список був створений у Thu Mar 21 18:36:39 2019 EET.