Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Division is "The College of Economics Management > The Department of Finance" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | К | Н | Х
Number of items: 8.

Б

Березяк, І. (I. Berezyak) (2014) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. (FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES FORMATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 31-36.

Д

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2014) СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ. (THE COMPONENTS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNIT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.25). pp. 95-103.

Дем’янчук, O. (O. Demianchuk) (2014) ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК БАЗОВА ОСНОВА ЇХ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (REGIONS FINANCIAL POTENTIAL AS A BASIS OF ITS STABLE ECONOMIC DEVELOPMTNT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 73-78.

К

Козак, Л. (L. Kozak) (2014) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІНСТРУМЕНТІВ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНИХ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ (ENSURING THE INTERACTION OF AGRICULTURAL POLICY TOOLS WITH MEASURES OF STATE STRATEGIC PROGRAMS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 20-26.

Н

Ногінова, Н. (N. Noginova) (2014) НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. (NEED FOR REFORM TAX POLICY OF UKRAINE IN THE EUROPEAN INTEGRATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» .Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 141-145.

Х

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні. (REGISTRATION POLICY AND ITS INFLUENCE IS ON FINANCIAL STABILITY OF STATE AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 124-129.

Харчук, Ю. (Yu. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду (REGISTRATION-ANALYTICAL PROVIDING OF FINANCIAL STABILITY OF STATE AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SPECIFIC OF FORMING OF THEIR BRAND). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 132-137.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2014) ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ОСНОВІ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ. (ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF PUBLIC AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS ON THE BASE OF FUZZY LOGIC). Аналітично-інформаційний журнал «Схід», №5 (125). pp. 107-112. ISSN 1728-9343

This list was generated on Mon Jun 17 04:13:28 2019 EEST.