Items where Division is "The Department of History" and Year is 2013

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Л | М | Р | С | Т | Х | Ш
Number of items: 18.

Б

Безейко , А. (A. Bezeiko) (2013) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТА КРЕМЕНЦЯ У XVI СТОЛІТТІ. Актуальні питання історії та культури України. Україна і світ. Збірник матеріалів Четвертої Регіональної наукової конференції. (Вип. 3). pp. 9-13.

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2013) "Славетні та вільні" в містах Волині наприкінці XVIII ст. (на прикладі міста Ляхівці). Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і Ковельщина в Історії України та Волині. Матеріали 50 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права (Вип.50). pp. 397-399.

Близняк, М.(M. Blyzniak) (2013) Реєстр челяді та пасічників Пачаївського монастиря середини ХVІІІ ст. як історичне джерело (The register of chelads and bee-keepers of Pochaiv monastery in the middle of XVIII c. as a historical source). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 138-146.

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2013) Початковий етап діяльності організації «Зарево» (1949-1951 рр.) (The activity of organization «Zarevо» in initial stage (1949-1951)). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 246-249.

Г

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2013) Постать М. Брайчевського в українській зарубіжній історіографії (The figure of M. Braichevskyi in Ukrainian foreign historiography). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 172-175.

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2013) Марксистські візії Михайла Брайчевського (Marxist views of Mykhailo Braychevskyi). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 180-187.

Гонтарук, С. (S. Gontaruk) (2013) Інвентар володінь Януша Острозького 1615 року як історико-демографічне джерело (The inventory of estates of Yanush Ostrozkyi, 1615 as historical and demographic source ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 75-79.

Л

Логвин, І. (І. Lohvyn) (2013) Розвиток організаційних відносин в українській громаді Рочестеру як передумова до заснування Української федеральної кредитної спілки (Organizational relations development in Ukrainian hromada of Rochester as a precondition for Ukrainian Federal Credit Union Founding). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 33-38.

М

Мазепа, О. (O. Mazepa) (2013) "Замітки до української геральдичної термінології" (“Notes for Ukrainian Heraldic Terminology”). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 167-171.

Мельник, О. (О.Melnyk ) (2013) Роль і значення евристики в дослідницькій роботі істориків (за працями М. П. Ковальського) (Role and importance of heuristics in research of historians (the works M. Kovalskyi) ). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 80-86.

Р

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2013) Аграрне виробництво в містах Південно-Східної Волині наприкінці ХVІ- першій половині ХVІІ ст. (Agricultural production in the South-East Volhynia’s cities at the end of XVI – the first half of XVII centuries). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 69-74.

С

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2013) Інституційні трансформації православ’я на Волині в 1939-1941 роках (he Institutional Transformation of the Orthodox Church in Volhynia from 1939 till 1941). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 116-121.

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2013) Повстанське підпілля на Новоград-Волинщині (1944-1952 рр.) (Тhe insurrectional underground in Novograd-Volynskyi region from 1944 till 1952). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 54-57.

Т

Ткачук, А. (А. Tkachuk) (2013) Правове регулювання діяльності римо-католицьких духовних семінарій Правобережної України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (The Legal regulation of activity of Roman Catholic seminaries of The Right-Bank Ukraine at the end of XVIII – first half of XIX century). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 88-92.

Ткачук, А. А. (А. Tkachuk) (2013) НАСТУП РОСІЙСЬКОГО ЦАРАТУ НА РИМО-КАТОЛИЦЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. (The attack of the Russian tsarism on the Roman Catholic schooling in the Right-Bank Ukraine in the first half of the nineteenth century). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 168-182.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) (2013) Створення Української Повстанської Армії (The nascence of ukrainian insurgent army). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 12-21.

Х

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2013) Історія України в науковому доробку Любомира Винара (до 80-ліття вченого) (The history of Ukraine in scientific works of Liubomyr Vynar). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 94-102.

Ш

Шушкевич, Ю. (Y. Shushkevych) (2013) Образ Василя Червонія на сторінках рівненської преси в 1992 році (The image of Vasyl Chervonii on the pages of Rivne Press in 1992). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 130-136.

This list was generated on Thu May 30 02:22:11 2024 EEST.